Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) wil bedrijven verplichten beleid te maken dat discriminatie van sollicitanten voorkomt. Om discriminatie door werkgevers bij het werven van personeel tegen te gaan, krijgt de Inspectie SZW daarnaast meer bevoegdheden.

De inspectie gaat toezien op het beleid van bedrijven en boetes uitdelen aan werkgevers die de nieuwe verplichting aan hun laars lappen.

"Het is heel belangrijk dat een jongere die hard zijn best doet om werk te krijgen, merkt dat het niet uitmaakt wat zijn achternaam is. En dat een zwangere vrouw niet met een smoesje een vast contract wordt geweigerd, terwijl zij goed functioneert'', aldus Van Ark.

Ze werkt aan een wetswijziging. Van Ark bekijkt nog op welke manier de inspectie kan optreden tegen discriminatie door uitzendbureaus.

Al voordat de wet wordt aangepast, gaat de Inspectie SZW komend jaar al "verkennende inspecties'' doen bij werkgevers en intermediairs.

Verder wil de staatssecretaris inzetten op het vergroten van kennis en bewustwording. "Uitsluiting en discriminatie gebeuren soms moedwillig, maar vaker onbewust'', aldus het ministerie.