Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat belastingplichtigen met een kleine onderneming een jaaraangifte kunnen blijven doen in plaats van een kwartaalaangifte, zoals dit kabinet van plan is.

De VVD vreesde voor een forse administratieve- en lastenverzwaring en wil het voorstel daarom van tafel.

Het gaat om de groep ondernemers die minder dan een kleine 1.883 euro btw per jaar moeten betalen en daarmee onder de kleineondernemersregeling vallen.

Onder deze regelingen hoeven ondernemers de verschuldigde btw niet of maar gedeeltelijk af te dragen. Grote ondernememingen komen hier in een jaar ruim boven, maar sommige kleine ondernemers niet.

De Belastingdienst hoopt dat de toezicht- en handhavingseisen met het vervallen van de jaaraangifte verbetert. De fiscus vermoedt dat fraude beter aangepakt kan worden als alle ondernemers ieder kwartaal aangifte doen.

De oproep is gericht aan de zogenoemde natuurlijke personen en niet de rechtspersonen, zoals bv's, stichtingen en verenigingen.

Heb jij een kleine onderneming? Laat in de NUjij-reacties weten wat jij liever ziet: jaaraangifte of kwartaalaangifte.