Coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie staan positief tegenover het voorstel van GroenLinks om de hogere belasting op de energierekening voor volgend jaar terug te draaien en de energiebelasting voor bedrijven te verhogen. De kosten lopen op tot ruim 400 miljoen euro.

Dat blijkt dinsdagavond tijdens de behandeling van de belastingplannen voor volgend jaar in de Tweede Kamer.

GroenLinks wil de belastingverhoging van tafel, omdat vooral lage inkomens dat voelen in hun portemonnee. Bovendien draagt het niets bij aan een schoner milieu en een beter draagvlak voor klimaatbeleid, vindt GroenLinks-Kamerlid Bart Snels.

Hij wijst op berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) waaruit blijkt dat de koopkracht door de hogere energiebelasting voor de laagste inkomens met 0,2 procentpunt daalt en die van de hoogste inkomens juist met 0,2 procentpunt stijgt.

Snel: "Maak die bezuiniging op de energiekorting ongedaan." Voor GroenLinks is dit voorstel “cruciaal” voor hun steun aan de andere belastingplannen.

Coalitiepartijen zien voorstel wel zitten

VVD'er Helma Lodders staat hier "welwillend" tegenover. "Laten we kijken hoe we met elkaar goede voorstellen kunnen doen", was haar wat algemene reactie. Meer specifiek had Lodders vragen over de wijze hoe GroenLinks het voorstel wil betalen, namelijk via een hogere energiebelasting voor bedrijven. "Daar valt nog aan te sleutelen", liet Snels weten.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg noemt het voorstel "interessant". Ook Eppo Bruins (ChristenUnie) is positief. "Het voorstel van GroenLinks is het overwegen waard." Alleen het CDA liet zich er als enige regeringspartij nog niet over uit.

Dit kabinet wil volgend jaar de energiebelasting verhogen. Dat gebeurt via een verlaging van een belastingkorting met 51 euro.

Daardoor krijgen huishoudens een jaarlijkse belastingkorting van 257 euro in plaats van 308 euro op hun energierekening. Dat levert het kabinet 410 miljoen euro op, geld dat vervolgens wordt geïnvesteerd in lagere belastingen op inkomens en winsten voor burgers en bedrijven. 

GroenLinks moet wel instemmen met btw-verhoging

Tegenover het schrappen van een hogere energiebelasting, moet GroenLinks wel instemmen met de btw-verhoging. Die twee maatregelen staan namelijk in dezelfde wet. Dat gegeven kwam de partij direct op kritiek te staan van oppositiegenoten.

"Als er een beetje wordt geschoven in vergroeningsmaatregelen neemt GroenLinks de btw-verhoging en de oneerlijke inkomstenbelasting, waarbij de hoogste inkomens het meest profiteren en de laagste inkomens er het minst op vooruitgaan, voor lief?", vroeg PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Ook SP en DENK waren verbaasd over het GroenLinks-standpunt.

De partij heeft zelfs een wetswijziging ingediend om de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief, waaronder veel boodschappen en het openbaar vervoer vallen, te kunnen schrappen.

Maar Snels is bereid dat offer te brengen. "Het is ons veel waard", zei hij. "Mijn doel is dat de laagste inkomens erop vooruitgaan. Dat kan met de energierekening."

Snels benadrukt dat zijn partij wel tegen de verlaging van de winstbelasting voor multinationals blijft. Die maatregel is in een andere belastingwet opgenomen.

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel reageert woensdag op het GroenLinks-voorstel.