De Tweede Kamer is niet tevreden met de schaderegeling van Defensie voor mensen die met de kankerverwekkende chroom-6-verf hebben gewerkt. Het ministerie moet volgens verschillende partijen in de Kamer ruimhartiger omgaan met claims van slachtoffers en nabestaanden. 

De regeling doet geen recht aan de slachtoffers, zei Salima Belhaj van D66. Volgens Hanke Bruins Slot (CDA) moet er daarnaast meer maatwerk komen.

"De regeling pakt onrechtvaardig uit voor slachtoffers", aldus Sadet Karabulut (SP). Er moet een oplossing komen voor mensen die tussen wal en schip vallen, zei VVD'er André Bosman op zijn beurt. 

De partijen vinden ook dat meer ziekten onder de schaderegeling moeten vallen. Laat daar onderzoek naar doen, is de oproep van Bruins Slot. Volgens de SP valt momenteel 90 procent van de slachtoffers buiten de schaderegeling. De lijst met ziektes die worden veroorzaakt door chroom-6 is beperkt, omdat in sommige gevallen wetenschappelijk bewijs voor een verband ontbreekt.

Verschillende organisaties, waaronder militaire vakbonden, hebben eerder al gezegd dat de regeling die Defensie tot dan toe heeft geboden onvoldoende was.

Staatssecretaris bereid om naar regeling te kijken

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie zei naar aanleiding van het debat te zullen kijken of de regeling kan worden aangepast. "Ik ga kijken welke opties er zijn", aldus Visser. Ze gaat op een rijtje zetten wat het betekent als de voorwaarden van de regeling veranderen.

Visser noemde de "laagdrempelige" regeling - bedoeld voor immateriële schade - "eerlijk" en "verdedigbaar". Slachtoffers kunnen via deze regeling bedragen tot 40.000 euro ontvangen.

Voor materiële schade, zoals inkomstenverlies, kan nog een individuele claim worden ingediend bij Defensie. Dat is geen rechtszaak, benadrukte Visser. Er wordt volgens de staatssecretaris geprobeerd de zaak op een "minnelijke manier" te behandelen en mensen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

Compensatie kwam samen met excuses

De compensatieregeling kwam er in juni na een uitgebreid RIVM-onderzoek naar het gebruik van chroom-6 bij de krijgsmacht. Ook bood staatssecretaris Barbara Visser namens Defensie excuses aan. 

Defensie wist tientallen jaren dat verf met chroom-6 schadelijk is, maar toch werden medewerkers eraan blootgesteld. Ook werd niet gecommuniceerd over de effecten van chroom-6.

Roep om te stoppen met chroom-6-verf

Uit onthullingen van Nieuwsuur is echter gebleken dat Defensie nog altijd onzorgvuldig te werk gaat met het gebruik van de verf.

De ingestelde beschermingsregels, zoals gebruik van maskers en overalls, worden niet altijd goed nageleefd. Ook zou het materieel dat chroom-6 bevat niet vervangen worden door chroomvrij materieel. 

"Op dit moment lopen onze mensen geen enkel gevaar, daar waar we verf met chroom-6 gebruiken. Onze mensen werken nu veilig. Waar dat niet zo was, zijn de werkzaamheden stilgelegd. We hebben alles in place om chroom-6-verf goed en veilig te gebruiken", zei plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten Mario Verbeek destijds in een reactie.

Partijen als D66, de PVV en de SP, willen dat direct wordt gestopt met het gebruik van chroom-6-verf.

Beeld: In 60 seconden