Binnen de coalitie bestaat onenigheid over het voornemen van de VVD om een nieuwe kerncentrale te bouwen om de CO2-uitstoot te verminderen. D66 en ChristenUnie willen naar andere voorstellen kijken. Het CDA vindt het te vroeg voor de discussie. 

"Van alle ideeën die er zijn zal ik alles bekijken, maar wat D66 betreft is kernenergie geen slimme keuze", zegt D66-leider Rob Jetten dinsdag.

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is "buitengewoon sceptisch" over het voorstel van de VVD. "Het is duur, niet rendabel, het duurt lang en er is nog altijd geen oplossing voor het afval", aldus Segers.

De verkiezingsprogramma's van deze partijen zijn nog iets duidelijker. "Kernenergie speelt geen rol in onze energievoorziening. D66 wil geen nieuwe kerncentrale in Nederland", staat in het D66-verkiezingsprogramma.

In het programma van de ChristenUnie valt te lezen: "Geen nieuwe kerncentrales, vanwege risico's voor de veiligheid en vanwege het afvalprobleem."

Het CDA is als vierde coalitiepartij voor een energiemix waarin kernenergie ook een optie is. "Dat hebben we nu ook, dus dat kunnen we ook in de toekomst hebben", zegt CDA-Kamerlid Agnes Mulder.

Een nieuwe kerncentrale is dus voor de partij ook een mogelijkheid, maar niet om de doelstelling van 2030 te halen. "We hebben nu afspraken gemaakt over hoe we de CO2-doelstellingen van 2030 willen halen en daarbij hebben we niet ingezet op extra kernenergie", aldus Mulder. De partij wil wel dat er verder wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn op dit gebied. 

Daarmee lijkt het plan al afgeschoten voordat het is ingediend. De VVD komt overigens ook niet met een verdere schriftelijke uitwerking van het voorstel, liet een woordvoerster van de partij weten. 

De grote Nederlandse energiebedrijven zitten er ook niet op te wachten, blijkt uit een rondgang van het AD.

Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer over de plannen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor volgend jaar. Er zal dan ook over kernenergie worden gesproken. Op een later tijdstip komt het eventueel bouwen van een nieuwe kerncentrale specifiek aan bod in een apart debat. 

'Kernenergie serieus nemen'

Maandagavond wierp VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff een balletje op bij Nieuwsuur om kernenergie te gebruiken om de CO2-doelstellingen te halen. "Als je serieus CO2-uitstoot wil terugdringen, dan moet je kernenergie ook serieus nemen", zei Dijkhoff.

Dit kabinet wil in 2030 49 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990 om aan de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs te voldoen. In dat verdrag is afgesproken de temperatuurstijging van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius.

Daarnaast heeft het gerechtshof in Den Haag bevestigd dat de overheid meer moet doen om de CO2-uitstoot te reduceren. Dit werd in een eerdere gerechtelijke uitspraak ook al gesteld. Volgens het hof is een reductie van 25 procent ten opzichte van 1990 in het jaar 2020 noodzakelijk.

Met de huidige middelen wordt die doelstelling niet gehaald, denkt Dijkhoff. "We hebben ambitieuze doelen gesteld die goed zijn voor het klimaat. Dan moet je op andere manieren aan je stroom komen. Wind en zon zijn prima, maar alle andere bronnen stoten CO2 uit. Kernenergie niet."

Eerder sluiten kolencentrales is een optie

Jetten erkent dat alleen zon- en windenergie niet genoeg is. "Je moet een alternatief hebben als het even niet waait of als de zon niet schijnt." Hij noemt het eerder sluiten van de kolencentrales op de korte termijn een simpele manier en een serieuze optie om aan de uitspraak te voldoen.

"Als je het vonnis wil halen, dan zal je in 2020 resultaten moeten laten zien." In het vonnis staat dat de vijf kolencentrales van Nederland uiterlijk in 2030 gesloten moeten zijn. De twee oudste moeten in 2024 al dicht zijn.

Overigens stemde D66 dinsdag nog tegen een voorstel van GroenLinks om de kolencentrales in 2020 te sluiten.

GroenLinks wil meer investeren in zon- en windenergie

GroenLinks-leider Jesse Klaver gruwt van het idee om een nieuwe kerncentrale te bouwen. Hij voert hiervoor drie argumenten aan.

Hij benadrukt dat het kernmateriaal ook voor terroristische doeleinden gebruikt kan worden. Daarnaast is het kernafval extreem schadelijk voor het milieu en zadel je er volgende generaties mee op, omdat er geen goede manier is om het op te bergen. Tot slot is het een dure optie. Klaver wijst op de bouw van een kerncentrale in het Verenigd Koninkrijk die ruim 20 miljard euro kost.

Bovendien duurt het elf tot veertien jaar om een nieuwe kerncentrale te bouwen, concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs. Dat is waarschijnlijk te laat om de CO2-doelen in 2030 te halen. Laat staan die van 2020. Klaver wil het liefst meer investeren in zon- en windenergie. 

Nederland telt momenteel één kerncentrale. Die staat in de Zeeuwse plaats Borssele. De centrale is goed voor 4 procent van de elektriciteit die in Nederland wordt opgewekt.