Zowel de oppositie als de coalitie heeft geen goed woord over voor de chaos rond de abrupte faillissementen van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen, waardoor voor patiënten halsoverkop een nieuw onderkomen moest worden gevonden. 

De partijen, met uitzondering van de VVD, vragen zich tevens af of minister voor Medische Zorg Bruno Bruins (VVD) zich te afzijdig heeft gehouden.

"Het lijkt alsof niemand dit zag aankomen, ook de minister niet", aldus ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers woensdag tijdens het Kamerdebat over de faillissementen. "De minister stond erbij en keek ernaar", aldus Lilianne Ploumen (PvdA).

Ook het CDA is kritisch. Kamerlid Joba van den Berg vroeg nadrukkelijk naar de regierol van Bruins. "Wat is er precies wanneer gebeurd en wanneer is de minister op de hoogte gesteld?"

D66 is evenmin tevreden over de gang van zaken. Kamerlid Rens Raemakers verwees naar berichtgeving van Het Parool waarin wordt gesteld dat ten minste een patiënt door het faillissement in levensgevaar is gebracht. Het MC Slotervaart weerspreekt dat er levens in gevaar zijn gebracht.

Oppositie hekelt afwezigheid Bruins

De oppositie vindt dat de minister steken heeft laten vallen en hekelt de afwachtende houding van Bruins in de afgelopen dagen. Wat de PVV en SP betreft is Bruins niet langer de juiste man op de juiste plaats.

Zij zegden het vertrouwen in de minister op. Volgens PVV-Kamerlid Fleur Agema heeft de minister laten zien "stuurloos" te zijn. Zij pleitte voor een parlementair onderzoek, een lichtere variant van de parlementaire enquête, waarbij op korte termijn door de Tweede Kamer onderzocht kan worden wat er fout is gegaan. 

Agema vindt dat de Kamer de regie moet overnemen, omdat Bruins die zou hebben laten liggen. Dat laatste vindt ook de PvdA, die de minister ervan beticht zijn hoofd als een struisvogel in het zand te hebben gestoken.

Volgens de partij doet hij dat nu opnieuw door vragen over een eventuele doorstart van bijvoorbeeld de IJsselmeerziekenhuizen door te verwijzen naar de curator. Dat Bruins de failliete ziekenhuizen slechts "een stapel stenen" noemde, werd hem ook niet in dank afgenomen. 

Alleen de VVD wilde de positie van Bruins buiten beschouwing laten. VVD-Kamerlid Arno Rutte zei ook bezorgd te zijn over de zorgen die bij de gedupeerden leven, maar voegde eraan toe dat faillissementen van ziekenhuizen kunnen voorkomen. Tegelijkertijd noemde hij dat "geen gewenst resultaat".

'Had ik het maar eerder geweten'

Minister Bruins zei in het debat dat hij graag eerder van de sluitingen had geweten. "De faillissementen zijn mij rauw op het dak gevallen" zei hij. "Had ik het maar eerder geweten." Bruins zei dat hij wil voorkomen dat ziekenhuizen op deze manier zo abrupt kunnen sluiten na een faillissement. Hij zei lessen te willen trekken voor de toekomst, maar voor onder meer SP, PvdA, 50PLUS en DENK is dat onvoldoende. "Het ministerschap is geen leer-werkplek", zei Ploumen.

Volgens Tunahan Kuzu (DENK) tonen de antwoorden van de minister aan dat hij "niet in control" is en onvoldoende op de hoogte is van het functioneren van de ziekenhuizen.

Kamer wil doorstart IJsselmeerziekenhuizen

De gehele Kamer wil dat er voor in ieder geval de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland een oplossing komt, zodat ze open kunnen blijven. Voor patiënten van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis zijn in de regio voldoende alternatieven.

De Kamer wijst op de centrale ligging van de ziekenhuizen waar - na een eventuele sluiting - de aanrijtijden van de ambulances langer zullen worden. Die aanrijtijden zijn nu al krap. 

De gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde noemden het eerder "onacceptabel dat de continuïteit van de zorg stopt en dat het ziekenhuis uit Lelystad verdwijnt".

Minister Bruins deelde de opvatting van de Kamer dat de spoedeisende hulp en acute verloskunde in ieder geval in Lelystad moeten blijven.