Studeren is meer dan een diploma halen, vindt minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven. Er moet volgens haar ook tijd en ruimte zijn voor persoonlijke ontwikkeling.

"Aan alle kanten hoor je van studenten dat ze hoge druk ervaren. We moeten uitkijken dat de druk voor studenten geen struikelblok wordt", zegt de minister in een donderdag verschenen interview met Trouw.

Van Engelshoven waarschuwt voor te veel nadruk op 'rendement' aan universiteiten en hogescholen; het doel om iedereen zo snel mogelijk te laten afstuderen, kan juist een belemmering worden, zegt ze.

"Het gaat er ook om dat je je ontwikkelt als persoon, dat je je sociale kwaliteiten ontwikkelt. Denk daarbij aan vrijwilligerswerk, bestuurswerk, een sportteam coachen of andere maatschappelijk relevante taken."

De minister benadrukt dat de arbeidsmarkt ook om andere kwaliteiten vraagt. "Mensen die in staat zijn om in een groep te werken, die in staat zijn verbindingen te leggen met anderen."

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageert positief op de uitlatingen van de minister. "Studeren gaat niet alleen om colleges volgen en tentamens halen, maar gaat over jezelf ontwikkelen in de brede zin, dat is studiesucces", aldus voorzitter Tom van den Brink.

Kritiek op bindende studieadviezen

In een donderdag verschenen Kamerbrief schrijft Van Engelshoven over het toegankelijker maken van het hoger onderwijs. Daarin kondigt ze aan dat het kabinet zo min mogelijk opleidingen met een numerus fixus wil en dat er gesprekken gevoerd gaan worden over bindende studieadviezen.

Van Engelshoven kondigde eerder aan de eisen voor een positief bindend studieadvies te verlagen. Ze heeft "studenten blij gemaakt met een dooie mus" en "breekt haar belofte" door bindende studieadviezen nog niet wettelijk aan banden te leggen, stelt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Ook het ISO uit kritiek op Van Engelshoven: "Het uitgangspunt van de minister moet te allen tijde een wettelijke verlaging van het bindend studieadvies blijven, daar pinnen studenten zich nu op vast."

Van Engelshoven staat achter afschaffing basisbeurs

Studentenorganisaties noemen het afschaffen van de basisbeurs voor studenten vaak als factor die bijdraagt aan de prestatiedruk. Van Engelshoven is het nog steeds eens met de invoering van het leenstelsel dat er in 2015 voor in de plaats kwam. "Ik vind het nog steeds een buitengewoon sociaal stelsel."

De minister wijst er nog eens op dat studenten nooit meer dan 4 procent van wat ze maandelijks boven het minimumloon verdienen hoeven af te lossen en er 35 jaar over mogen doen om het bedrag terug te betalen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!