De Tweede Kamer eist extra stappen van het kabinet in de strijd tegen WW-fraude door arbeidsmigranten. Ook moet de regering volgens de parlementsleden alles op alles zetten om onterecht verstrekte uitkeringen terug te vorderen.

De hele Kamer schaarde zich dinsdag achter oproepen van zowel de coalitie als oppositiepartijen. Zo moet uitkeringsinstantie UWV beter nagaan of arbeidsmigranten wel recht hebben op WW.

Daar wordt nu niet of nauwelijks op gecontroleerd, aldus CDA'er Pieter Heerma. Onlangs bleek nog dat veel Polen de uitkering krijgen, terwijl ze zelf ontslag namen.

"Werkloosheidsuitkeringen moeten er zijn voor mensen die onvrijwillig werkloos raken. Misbruik moet worden bestreden", aldus Heerma. Het UWV heeft de taak hierop te controleren en te handhaven. Daarom moet de regering ervoor zorgen dat de instantie daar ook de nodige juridische middelen voor heeft, vindt de Kamer.

Brede steun was er ook voor het voorstel van SP'er Jasper van Dijk, die vindt dat het UWV voor het registreren van adressen volledig moet overstappen op de gegevens die gemeenten bijhouden over burgers (Basisregistratie Personen).

"Het UWV moet zijn eigen adresregistratie opgeven. Daardoor wordt een hoop rompslomp weggenomen. Bovendien kan fraude veel sneller worden opgespoord", aldus Van Dijk. Hij en andere Kamerleden benadrukken dat fraude met WW-uitkeringen funest is voor het draagvlak voor sociale zekerheid.

PvdA'er Gijs van Dijk kreeg een meerderheid voor zijn plan om werknemers bij uitzendbureaus verplicht te registreren. Het kan een belangrijk instrument zijn om een beeld te krijgen van het aantal arbeidsmigranten en het signaleren van misbruik.