De leden van regeringspartij D66 voeren de druk op in de discussie over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. 

De D66-fractie in de Tweede Kamer mag pas met afschaffing instemmen als de afspraken uit het klimaatakkoord zijn omgezet in "ambitieuze" kabinetsplannen waarmee de klimaatdoelen van Parijs kunnen worden behaald.

De D66-leden hopen op deze manier D66-idealen te kunnen realiseren. Een oproep aan de D66-fractie kreeg brede steun tijdens het partijcongres van de sociaalliberale partij in Den Bosch.

Het pleidooi komt een dag na het kabinetsbesluit om de afschaffing te heroverwegen. Die stap volgde op de aankondiging van de multinational Unilever om de verhuizing van het hoofdkantoor in Londen naar Rotterdam uit te stellen.

Volgens premier Mark Rutte wordt Nederland zonder dividendbelasting nog aantrekkelijker voor grote bedrijven, maar volgens critici is dat argument door het besluit van Unilever niet meer steekhoudend. De dividendbelasting is een heffing op de winstuitkering aan aandeelhouders.

D66 moet volgens eigen leden 'tot het uiterste gaan' 

Ondanks de heroverweging vonden D66-leden het zaterdag in Den Bosch nodig een krachtig signaal richting Den Haag en de kiezer te geven. Een meerderheid vindt dan ook dat de partij "tot het uiterste" moet gaan om de coalitiepartners ervan te overtuigen dat de dividendbelasting moet blijven bestaan.

De partij was nooit voorstander van de taks, maar slikte de maatregel in ruil voor andere toezeggingen in het regeerakkoord. Het partijbestuur en D66-politici hamerden op het congres dan ook op deze afspraak.

Een oproep van leden aan de D66-fracties in Eerste en Tweede Kamer om sowieso tegen afschaffing te stemmen, haalde het net niet.