Een deel van de Tweede Kamer blijft ontevreden over de beslissing van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) om een kritisch rapport van de toezichthouder op de veiligheidsdiensten pas na het referendum over de nieuwe 'aftapwet' te publiceren.

Ollongren bestrijdt de suggestie dat haar ministerie het rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over het referendum heen heeft getild, omdat de uitkomsten van het onderzoek nadelig zouden zijn voor het kabinet.

"Ik pas geen trucs toe", zei Ollongren woensdag tegen de Kamer.

In het onderzoek concludeerde de toezichthouder op de veiligheidsdiensten dat er onvoldoende werd gedaan om privacy te beschermen bij het uitwisselen van gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten.

Dat is informatie die het kabinet niet goed uitkwam in aanloop naar het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

E-mail van ambtenaar doet Kamer twijfelen

Volgens oppositiepartijen heeft Ollongren de publicatie van het rapport bewust vertraagd. Onlangs wist Nieuwsuur de hand te leggen op onder andere een e-mail van een ambtenaar van Binnenlandse Zaken die de oppositie sterkt in haar wantrouwen.

"Min BZK (de minister red.) heeft besloten dat, nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan plaatsvinden, verzending na het referendum te verkiezen is. Deze tijd zal ook nodig zijn voor het zorgvuldig afstemmen van onze lijn met buitenlandse partners", staat in de e-mail.

Ollongren blijft echter herhalen dat van kwade opzet geen sprake is. De D66-minister stelt dat het uitstel van de publicatie van het rapport niets te maken had met de timing van het referendum. De vertraging had te maken met de afstemming met buitenlandse veiligheidsdiensten.

Oppositie is niet overtuigd

PVV, SP, PvdD, GroenLinks en de PvdA zijn niet overtuigd en blijven vinden dat de minister de schijn tegen heeft. "Ik zou de minister willen geloven, maar het lukt niet", aldus SP'er Ronald van Raak. Hij wil dat rapporten van de CTIVD voortaan direct naar de Kamer gaan en niet eerst naar het ministerie.

Attje Kuiken (PvdA) neemt het de minister kwalijk dat zij op deze manier is omgegaan met het rapport. Volgens Kuiken doet de kwestie het vertrouwen in de politiek geen goed. "Over zo'n kwetsbaar onderwerp moet je niet geheimzinnig zijn."