Het klimaatakkoord op hoofdlijnen zoals dat afgelopen juli gepresenteerd is geeft weliswaar een richting aan, maar is nog te onduidelijk om een kostenplaatje van te maken. Het doel, 49 procent minder CO2 in 2030, wordt met de plannen waarschijnlijk wel gehaald.

Dat staat in de vrijdag gepubliceerde analyse van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.

Het CPB mist concrete afspraken. In de tekst wordt gesproken over "streefbeelden, ambities, benodigde inspanningen en mogelijke maatregelen", aldus het planbureau. Welke stappen er worden genomen, blijft onduidelijk.

Het PBL concludeert dat met de nog niet uitgewerkte plannen wel het doel kan worden gehaald. Het planbureau kan ook zeggen dat de totale extra kosten in 2030 zullen uitkomen op 3 tot 4 miljard euro extra per jaar, maar plaatst daar wel een belangrijke kanttekening bij.

De uiteindelijke kosten voor burgers en bedrijven hangen namelijk volledig af van de keuzes die de politiek de komende maanden maakt. "Het 'wat' is met dit voorstel duidelijker geworden, nu komt het aan op het 'hoe'", schrijft het PBL. 

Kabinet en Kamer nu aan zet

Vooraf was al duidelijk dat er te weinig concreets op tafel lag om door te rekenen. In totaal moet er 48,7 megaton minder CO2 worden uitgestoten in 2030, verdeeld over de sectoren elektriciteit (20,2 megaton), industrie (14,3 megaton), mobiliteit (7,3 megaton), gebouwde omgeving (3,4 megaton) en landbouw (3,5 megaton).

Ieder onderwerp wordt sinds februari van dit jaar besproken aan de zogenoemde klimaattafels met de belangrijkste spelers uit de sector. Het is vervolgens aan het kabinet en de Tweede Kamer om te bepalen welke voorstellen verder worden uitgewerkt in wet- en regelgeving.

Bij een eerder gepubliceerd akkoord over het klimaat, het Energieakkoord uit 2013, werd de politiek voor een voldongen feit gesteld. Dat is nu op aandringen van het parlement anders. Het kabinet gaat met de Kamer in debat, waarna de klimaattafels weer aan de slag kunnen.

'Verwacht leiderschap van Rutte'

Het kabinet wordt met lichte dwang aangespoord door voormalig VVD-leider Ed Nijpels, nu voorzitter van het overlegorgaan rond de klimaattafels, zodat er nog dit jaar een definitief Klimaatakkoord ligt. "Ik kijk reikhalzend uit naar de reactie van het kabinet. We wachten vol ongeduld", zegt hij vrijdag bij de publicatie van de rapporten.

Nijpels verwacht binnen twee weken een waardeoordeel van het kabinet. Premier Mark Rutte liet later op vrijdag weten binnen een week met een antwoord te komen.

"Er zijn nu richtinggevende uitspraken nodig van het kabinet. Het is onmogelijk om verder aan de slag te gaan als we niet weten wat de ruimte is die het kabinet geeft aan de partijen die nu aan de klimaattafels zitten om die voorstellen verder uit te werken", aldus Nijpels. Hij richt zich ook direct tot de premier: "Ik verwacht leiderschap van Rutte."

De politiek moet zich volgens Nijpels uitspreken over normeringen, heffingen, subsidies, wetswijzigingen, bindende afspraken en op keuzes in de rijksbegroting. Hij herhaalt nog maar eens: "Er is wat mij betreft wel haast bij."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!