Bij bijvoorbeeld Prinsjesdag of een kroning is in de toekomst mogelijk een minister afwezig. Deze bewindspersoon moet het land kunnen besturen als er plotseling een extreme noodsituatie ontstaat.

De ministerraad zal vooraf een lid van de raad aanwijzen dat de bijeenkomst of gebeurtenis niet zal bijwonen, aldus premier Mark Rutte in zijn voorstel aan de Tweede Kamer. Ook het parlement zou een soortgelijke ''praktische voorzorgsmaatregel'' kunnen overwegen.

Op zich is er in onder meer de Grondwet veel geregeld over opvolgers en dergelijke in buitengewone omstandigheden. Het is echter de taak van het kabinet de toepassing van die noodregelingen waar mogelijk te voorkomen, en ervoor te zorgen dat het land zo democratisch mogelijk verder wordt bestuurd.

Het kan dan ook wenselijk zijn dat niet de voltallige regering aanwezig is bij een bepaalde bijeenkomst of gebeurtenis waarbij eveneens de Raad van State en het parlement (bijna) geheel aanwezig zijn, aldus Rutte.

Geen verdere mededelingen in verband met veiligheid

Over een besluit om een bewindspersoon 'reserve' te houden, zullen in verband met de veiligheid geen nadere mededelingen worden gedaan.

De premier reageert op vragen van Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66) over de gang van zaken in zeer extreme noodsituaties waarbij bijvoorbeeld regering of parlement voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren.

Daarbij viel de term 'designated survivor', de ''aangewezen overlevende'', naar een recente Amerikaanse televisieserie waarin vrijwel de hele Amerikaanse regering en het Congres omkwamen bij een aanslag.

Sneller benadrukt het belang van een oplossing: ''Juist ook in een extreme noodsituatie is het belangrijk dat het bestuur in Nederland democratisch gelegitimeerd blijft. Het is mooi dat de premier het nu met mij eens is dat de huidige regeling daarvoor tekortschiet en dat in ieder geval voor het kabinet wil repareren.''