Hogescholen en universiteiten mogen straks niet meer van eerstejaarsstudenten eisen dat die het maximale aantal studiepunten van zestig halen om de opleiding te kunnen vervolgen.

Om de stress en werkdruk voor studenten te verminderen, komt er een plafond aan het zogeheten bindend studieadvies, zegt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

De minister wil in de wet vastleggen dat universiteiten en hogescholen straks maximaal veertig studiepunten kunnen eisen in het eerste collegejaar. Nu mogen instellingen dat nog zelf bepalen en vragen ze bijna allemaal meer van hun eerstejaars.

''Ik vind de druk die op studenten wordt gelegd te hoog'', zegt Van Engelshoven. Ze wil ''voorkomen dat studenten onnodig struikelen'' op ''het kwetsbaarste moment in hun studie'' en dat studenten in spe worden afgeschrikt. De minister stelt vast dat het bindend studieadvies ''steeds meer wordt gebruikt als puur selectie-instrument''.

Onderwijsinstellingen proberen daarmee de studenten te weren die later in hun studie misschien vertraging zouden oplopen, omdat dat de instellingen geld kost.

Studentenorganisatie noemt voornemen 'stap vooruit'

Uit onderzoeken blijkt dat steeds meer studenten kampen met psychische problemen. De minister hoopt hier met het inperken van het bindend studieadvies verandering in te brengen. ''Soms hebben studenten even de tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe leven. Geef ze die kans", zegt de minister.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemt het voornemen een heel grote stap vooruit. ''Veel studenten moeten in het eerste jaar nog wennen aan de nieuwe manier van onderwijs en moeten de stap maken naar zelfstandigheid, wat veel van hen vraagt. Het bindend studieadvies legt hier nog eens een enorme druk bovenop'', aldus de studentenorganisatie. 

'Studenten met problemen moeten goed begeleid worden'

Een verlaging van het minimumaantal studiepunten zou volgens de organisatie altijd moeten worden gecombineerd met betere persoonlijke begeleiding van studenten die moeite hebben met het eerste jaar.

''Vroegtijdige signalering van problemen bij studenten is essentieel. Zij moeten niet gestraft, maar goed begeleid worden. Hiermee kunnen universiteiten en hogescholen uitval voorkomen'', aldus het ISO.