Boeren die door de aanhoudende droogte in financiële problemen zijn geraakt, krijgen hulp van de overheid. Zij kunnen een verklaring aanvragen waarmee ze vervolgens een overbruggingskrediet bij de bank kunnen aanvragen, zo kondigt minister Carola Schouten (Landbouw) dinsdag aan.

In december krijgt de landbouwsector toeslagen van de Europese Unie uitgekeerd, maar vanwege de aanhoudende hitte komt dat voor sommige boeren mogelijk te laat.

Een overbruggingskrediet moet die boeren helpen om tot het einde van het jaar hun hoofd boven water te houden. Er is dus geen sprake van financiële hulp. Schouten benadrukt de boodschap die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) al had voor de landbouwsector.

"Voor boeren en tuinders behoort een droogteperiode (net als wateroverlast) tot de bedrijfsrisico's waarmee in de bedrijfsvoering rekening gehouden moet worden", schrijft Schouten dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor de sector bestaat een zogenoemde 'Brede Weersverzekering' waarvoor de overheid een korting van 65 procent op de premie subsidieert. Voor de periode 2015 tot en met 2020 is daar door de overheid 70 miljoen euro voor uitgetrokken.

Schouten pleit in Brussel voor tijdelijke ontheffing

Aan de Europese toeslagen zijn bepaalde voorwaarden over wat voor gewassen boeren moeten planten verbonden. Schouten gaat in Brussel voor een tijdelijke ontheffing van deze verplichtingen pleiten, zodat boeren veevoergewassen kunnen zaaien. Door de hitte is een deel van het huidige veevoer in het veld verpieterd.

Vorige week werd al bekend dat boeren langer mest over het land mogen uitrijden. Normaal gesproken mag dit tot 1 september. Die grens wordt nu twee weken verschoven.

Het tijdelijke sproeiverbod dat door de waterschappen ingesteld is, blijft gehandhaafd. De akkerbouwsector had om een uitzondering voor de aardappelteelt gevraagd, om verspreiding van de bacteriële infectie bruinrot te voorkomen.

Vorige week is dat sproeiverbod verder uitgebreid, omdat er sindsdien officieel sprake is van een watertekort. Schouten waarschuwt dat het sproeien van aardappelen met oppervlaktewater de kans op bruinrot juist vergroot.

Dat kan ook gevolgen voor de export hebben. De bewindsvrouw staat een uitzondering daarom niet toe.