De geschillencommissie die zich over het conflict tussen de leiding en het Korps Mariniers heeft gebogen, adviseert het ministerie van Defensie om opnieuw met het personeel om de tafel te gaan over de voorgenomen verhuizing van een marinierskazerne naar Vlissingen.

Een onafhankelijke derde partij moet het nieuwe overleg begeleiden, luidt het advies van de commissie.

Het besluit om te verhuizen werd in 2012 genomen, maar is sindsdien fel bekritiseerd door het personeel. Zelfs de commandant van het Korps keerde zich onlangs in een column tegen de verhuizing en legde een verband tussen de voorgenomen verhuizing en de leegloop bij het Korps Mariniers.

De geschillencommissie vindt dat de partijen opnieuw om tafel moeten om de meningsverschillen op een rij te zetten. Ze stelt voor deze gesprekken onder begeleiding van een derde partij te voeren en suggereert daarbij iemand van het Inspectoraat-Generaal der Krijgsmacht te betrekken.

De mariniers, verenigd in een medezeggenschapsraad, hebben forse kritiek geuit op de verhuizing van Doorn naar Vlissingen.

Het personeel vindt dat het niet tijdig in het proces betrokken is. De geschillencommissie onderschrijft dit kritiekpunt, maar benadrukt tegelijkertijd dat het besluit om te verhuizen van politieke aard is en dat de medezeggenschapsraad daar geen stem in heeft.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!