Dick Schoof gaat de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD leiden. Hij is sinds 2013 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Het kabinet gaat hem vrijdag voordragen, bevestigen bronnen na berichtgeving van de NOS. Schoof volgt Rob Bertholee op. Zijn termijn eindigt later dit jaar.

De AIVD heeft als taak de nationale veiligheid te beschermen door "tijdig dreigingen, internationale politieke ontwikkelingen en risico's te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn".

De NCTV heeft onder meer als taak het risico op terroristische aanslagen in Nederland zo klein mogelijk te maken. Schoof was ook betrokken bij de nasleep van de MH17-ramp.

De NCTV houdt zich ook bezig met cybersecurity. Volgens Schoof wordt Nederland digitaal bedreigd en is de situatie ernstiger dan mensen denken. Volgens hem groeit het gevaar sneller dan de verdediging.

Politie

Schoof heeft al diverse ambtelijke topfuncties bekleed. Voordat Schoof (1957) naar de NCTV ging, zat hij drie jaar bij het ministerie van Justitie. Daar was hij verantwoordelijk voor de invoering van de Nationale Politie.

Hij was eerder hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie. De planoloog begon zijn loopbaan in 1984 bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!