Na maanden van onderhandelen zijn zeven fracties in de Tweede Kamer het eens geworden over een nieuwe Klimaatwet. GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, D66, CU en SP presenteerden woensdag het akkoord dat er onder andere voor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen.

De partijen hebben afgesproken dat de uitstoot in 2050 met 95 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van het niveau van 1990. Ook is afgesproken dat tegen die tijd alle energie duurzaam moet worden opgewekt.

De Klimaatwet is een nadere uitwerking van het initiatief van Groenlinks en PvdA waar SP, D66 en CU zich vorig jaar bij aansloten. Coalitiepartijen VVD en CDA voegden zich daar aan toe na de formatie waarna intensieve onderhandelingen volgden om tot een Klimaatwet te komen.

Daling

In het regeerakkoord is de ambitie opgenomen dat die wet er moet komen. Voor 2030 is een daling van minstens 49 procent afgesproken vergeleken met 1990. Dat komt overeen met het regeerakkoord. De partijen spreken wel de ambitie uit om uiteindelijk op 55 procent CO2-afname uit te komen, waar PvdA en GroenLinks als initiatiefnemers voor de Klimaatwet aanvankelijk op mikten.

De zeven fracties zijn samen goed voor 113 zetels in de Tweede Kamer. De verwachting is dat vanwege het brede draagvlak de wet in de Eerste Kamer niet in de problemen zal komen.

Over hoe de beoogde afname bereikt moet worden, wordt momenteel nog onderhandeld aan diverse klimaattafels.

Het nieuwe voorstel wordt eerst voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De parlementaire behandeling begint naar verwachting na het zomerreces.

Nederland wordt het zevende land ter wereld met een eigen Klimaatwet. Het Verenigd Koninkrijk was in 2008 het eerste land dat een soortgelijke wet heeft ingevoerd. Ook Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Frankrijk en Mexico hebben zo'n wet.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!