Het kabinet hoeft de details van belastingafspraken tussen de Belastingdienst en Shell niet openbaar te maken. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU gaven dinsdag geen gehoor aan de oproep van de oppositie om inzicht te geven in de deal die ervoor gezorgd zou hebben dat er geen dividendbelasting wordt betaald.

"Een regelrechte aanfluiting", reageerde Lilian Marijnissen (SP). "Deze informatie moet naar buiten." Zij riep het kabinet op om openheid van zaken te geven over de deal met Shell, maar dat kan volgens premier Mark Rutte niet. Volgens het kabinet mogen overeenkomsten die de fiscus met bedrijven sluit niet openbaar gemaakt worden.

Het kabinet heeft de Tweede Kamer in een besloten bijeenkomst bijgepraat over een deal. Omdat de bijeenkomst besloten is, mag de Kamer informatie uit die briefing niet delen of gebruiken in debatten.

GroenLinks-leider Jesse Klaver pleit voor een parlementaire enquête naar de deal met Shell waar ook de afschaffing van de dividendbelasting betrokken wordt. Een parlementaire enquête moet er niet alleen voor zorgen dat de deal openbaar wordt gemaakt, maar ook omdat de besloten bijeenkomst bij Klaver meer vragen dan antwoorden heeft opgeleverd.

"Dit gaat om 7 miljard euro die misschien wel onterecht is uitgekeerd", zei Klaver. Hij vroeg om steun bij de VVD. "Ik heb niet genoeg aan een besloten bijeenkomst en een debat." VVD-Kamerlid Helma Lodders zei geen behoefte te hebben aan een enquête. Klaver verweet de VVD'er haar taak als controlerend Kamerlid niet serieus te nemen.

Deal

De kwestie draait om afspraken die Shell in 2005 met de Belastingdienst heeft gemaakt. Volgens dagblad Trouw zou de Nederlandse schatkist miljarden euro's zijn misgelopen door die deal.

De afspraak komt erop neer dat dividend aan aandeelhouders buiten Nederland via een Britse dochtermaatschappij en een trust op het Kanaaleiland Jersey wordt uitgekeerd. De aandeelhouders hoeven er dan geen belasting over te betalen.

Volgens een berekening van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) is op deze manier sindsdien 45 miljard euro aan dividend uitgekeerd. Als over dat bedrag wel dividendbelasting was betaald, zou dat volgens de organisatie 7 miljard euro opgeleverd hebben.

Shell erkent dat er afspraken met de fiscus gemaakt zijn en stelt dat het bedrijf in overeenstemming met de fiscale wet- en regelgeving in Nederland handelt. Zelfs nu Shell erkent dat er sprake van een deal is, mag het kabinet geen openheid bieden, zei staatssecretaris Menno Snel (Financiën).

'Voorbarig'

Rutte moest eerder op de dag nog door het stof, omdat hij de Kamer verkeerd had ingelicht over zijn kennis van een deal die de fiscus met "een bedrijf" heeft gesloten.

PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher vroeg Rutte vorige week of hij, zonder op specifieke gevallen in te gaan, weet had van dergelijke vaststellingsovereenkomsten. Bij dergelijke overeenkomsten krijgen bedrijven vooraf duidelijkheid over hoeveel belasting moet worden afgedragen. De minister-president antwoordde ontkennend op Asschers vraag.

Rutte geeft nu toe dat dit "voorbarig" was. Uit navraag blijkt namelijk dat het ministerie van Financiën wel over een aan de premier gericht stuk beschikt waarin zo'n belastingdeal met een bedrijf omschreven is.

Hoofdpijndossier

Het kabinet is dinsdag opnieuw naar de Kamer geroepen om over de dividendbelasting te debatteren. De afschaffing van de belasting op de winst op aandelen heeft zich sinds het aantreden van het kabinet-Rutte III tot een hoofdpijndossier ontwikkeld.

De maatregel, die in geen enkel verkiezingsprogramma stond en de schatkist jaarlijks geen 1,4 miljard, maar 1,6 miljard euro kost, verscheen toch in het regeerakkoord en blijft het kabinet en de coalitie sindsdien achtervolgen.

Het leverde Rutte onlangs nog een breed gedragen motie van afkeuring op vanwege zijn rol in de zoektocht naar de omstreden memo's die tijdens de formatie gebruikt zijn om de belasting af te schaffen.

Rutte en de coalitiepartijen CDA, D66 en CU beweerden eerder dat er geen memo's waren, voor zover zij zich konden herinneren, maar die memo's bleken er toch te zijn.

Vorige week dinsdag haalde hij de woede van de oppositie op de hals door het Vragenuur met vragen over de dividendbelasting aan staatssecretaris Snel over te laten. Na druk van de oppositie kwam Rutte alsnog naar de Kamer om de vragen te beantwoorden.

PVV-leider Geert Wilders diende dinsdagavond een motie van wantrouwen in tegen Rutte. De motie kreeg geen meerderheid.