Nederland gaat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten helpen hun gezondheidszorg te verbeteren. Een van de doelen is de Caribische eilanden beter voor te bereiden op rampen, zoals de orkaan Irma die vorig jaar met een vernietigende kracht over Sint-Maarten raasde. 

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) heeft daar in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao, afspraken over gemaakt met ministers van de eilanden.

Het ministerie van Blokhuis gaat onder voorzitterschap van Sint-Maarten eerst in kaart brengen waar extra inspanningen nodig zijn. Eind dit jaar moet dat duidelijk zijn.

De bewindslieden maakten ook afspraken over zaken als samenwerking tussen ziekenhuizen, preventie en de opleiding van zorgverleners. Ze hebben zich verder voorgenomen de zorg voor kinderen en jongeren ''naar een hoger plan te tillen'', maar hoe precies is nog niet duidelijk. De geestelijke gezondheidszorg is een van de aandachtspunten.

De vier landen gaan samenwerken op het gebied van gezond leven, sport en bewegen. Zo gaan ze samen voorlichtingscampagnes ontwikkelen om mensen ertoe te bewegen niet te roken, alcoholgebruik te matigen en overgewicht tegen te gaan. Dat betekent overigens niet dat overal dezelfde campagnes worden ingezet. Er moet goed worden gekeken wat waar het beste werkt.