In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt komt er toezicht op sollicitaties en werving. Bedrijven die discrimineren, moeten worden aangepakt, vindt het kabinet.

Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Kamer.

De staatssecretaris gaat de komende maanden in gesprek met onder meer bedrijven en maatschappelijke partners om tot concrete maatregelen komen. Dat plan wordt in november verwacht. Wel heeft ze al een aantal ideeën.

Staatssecretaris Van Ark gaat bijvoorbeeld kijken hoe dergelijk toezicht door de Inspectie SZW op werving- en sollicitatieprocedures het beste kan. Ze denkt aan het scannen van vacatureteksten of mystery calls en mystery guests (telefoontjes en bezoekjes door onderzoekers onder andere naam).

Verder overweegt ze ondernemingen te vragen om in hun jaarverslag de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen in hun organisatie duidelijk te maken.

Van Ark benadrukt dat Nederlanders met een migratieachtergrond nog altijd een achterstand op de arbeidsmarkt hebben, net als jongeren, (zwangere) vrouwen en ouderen. Dat komt deels door discriminatie.

Moedwillig

De staatssecretaris maakt een onderscheid tussen moedwillige en onbewuste discriminatie. Die eerste vorm moet voor de werkgever ''voelbare gevolgen hebben'' en daartoe wordt de inspectie geïntensiveerd.

Een ander deel van de aanpak is gericht op onbewuste vooroordelen. Onderzocht wordt wat er moet gebeuren om die bij personeelsfunctionarissen en ondernemingsraden te verminderen.