Het verplichte lerarenregister dat vanaf komend schooljaar in zou gaan, is voorlopig aan de kant gezet door minister van Onderwijs Arie Slob. Het register wordt wel geopend, maar inschrijven is in eerste instantie vrijwillig.

Slob wil eerst andere opties bekijken die de professionalisering van docenten kan bevorderen, schrijft de Volkskrant

Hoogleraar en Eerste Kamerlid namens D66 Alexander Rinnooy Kan gaat op verzoek van Slob onderzoeken hoe de professionaliteit op een andere manier kan worden verhoogd.

De Eerste- en Tweede Kamer hadden het voorstel al goedgekeurd, maar vanuit de leraren kwam veel weerstand tegen het plan. Leraren dachten dat het register zou leiden tot veel invloed van bovenaf. Ook zagen veel docenten het niet zitten om cursussen te volgen. 

Kwaliteit verhogen

Naast de leraren heeft ook de Raad van State zich uitgesproken tegen het plan. Het register zou volgens de Raad geen doel op zich moeten zijn, maar onderdeel van een breder pakket. Het advies was om eerst andere problemen in het onderwijs aan te pakken.

Het lerarenregister is een plan van oud-staatssecretaris Sander Dekker die hiermee de professionaliteit en kwaliteit van leraren wilde verhogen. Docenten zouden zich alleen kunnen inschrijven als ze regelmatig cursussen zouden gaan volgen. Zonder inschrijving zou een leraar geen les mogen geven.

Ben jij leraar? Deel in de NUjij-reacties jouw mening over het verplichte lerarenregister.