Overlastgevende asielzoekers gaan harder aangepakt worden, zo laat staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) vrijdag weten.

De asielzoekers die overlast veroorzaken worden sneller in de begeleiding- en toezichtlocatie (ebtl) geplaatst en in individuele gevallen wordt ebtl-plaatsing ook mogelijk voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ouder dan zestien jaar zijn.

Er wordt ook meer capaciteit aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gegeven om sneller zogeheten Dublinzaken af te handelen. Dat zijn aanvragen van asielzoekers die ook al in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd.

De IND wil ook dat zaken van veroorzakers van veel overlast sneller behandeld kunnen worden door een rechtbank, zodat ze sneller kunnen worden afgewezen.

Ontoelaatbaar

"Overlastgevend gedrag is volstrekt ontoelaatbaar. Het kan niet zo zijn dat omwonenden van een asielzoekerscentrum en medewerkers die werkzaam zijn op een COA-locatie zich onveilig voelen. Daarom neem ik aanvullende maatregelen om deze groep raddraaiers adequaat aan te pakken", aldus Harbers.

"Maar we moeten ook creatief zijn binnen de bestaande mogelijkheden", vervolgt hij. "Als een gebiedsverbod op Oudejaarsavond zijn vruchten afwerpt, is het voor overlastgevers wat mij betreft elke dag Oud en Nieuw."

Harbers ziet de reeks incidenten rondom opvanglocaties als aanleiding voor de maatregelen. In Weert zijn er bijvoorbeeld geregeld problemen met Noord-Afrikaanse asielzoekers. Volgens Jos Heijmans, burgemeester van Weert, gaat het daar vooral om economische vluchtelingen die bijna geen kans op een verblijfsvergunning maken.