Het kabinet gaat verduidelijken wat leerlingen moeten leren over hun plek in de samenleving. De huidige wet is te onduidelijk over het zogeheten burgerschapsonderwijs, vindt minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob.

De Tweede Kamer vindt de vorming van kinderen tot burgers met respect voor elkaar, de democratie en de rechtsstaat de laatste jaren zeer belangrijk. Slob benadrukt in een dinsdag gepubliceerd interview met Trouw dat kinderen die waarden niet vanzelf oppikken.

Vanwege het afbrokkelen van sociale verbanden, individualisering en de komst van migranten uit landen zonder democratische traditie, moeten basis- en middelbare scholen zich extra inspannen om hun leerlingen burgerschap bij te brengen, aldus de minister. 

De wet liet echter tot dusverre in het midden wat van scholen wordt verwacht. Het burgerschapsonderwijs komt daardoor soms niet uit de verf.

Oefenplaats

Een school die jaarlijks een achternamiddag aan burgerschap besteedt, voldoet al aan de eisen. Nederlandse kinderen weten volgens Slob minder van de beginselen van een democratische samenleving dan leeftijdsgenootjes in andere Europese landen.

Slob wil nu in de wet opnemen dat scholen hun leerlingen kennis over en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat moeten bijbrengen.

Ook moet de school een oefenplaats zijn, waar kinderen kunnen oefenen hoe je je als burger gedraagt. Verder moeten leerlingen van leraren en ander personeel het goede voorbeeld krijgen.

Ben jij leraar? Deel in de NUjij-reacties of jij het eens bent met het kabinet. Moeten leerlingen meer leren over hun plek in de samenleving?

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!