Het hoger onderwijs en het mbo moeten verder kunnen internationaliseren. Maar dat mag alleen als het onderwijs er beter van wordt en Nederlandse studenten niet worden verdrongen, stelt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

Daarom geeft de minister internationalisering de ruimte, al stelt ze daar tegelijkertijd duidelijkere voorwaarden aan. Ook maakt ze het voor onderwijsinstellingen makkelijker om Nederlandse studenten zo nodig voorrang te geven.

Vooral de universiteiten trekken de laatste jaren meer buitenlandse studenten aan. Ze geven steeds vaker colleges in het Engels. Dit geldt vooral voor universitaire masters. Dat stuit op verzet.

Docenten en studenten zijn het Engels niet voldoende machtig en presteren minder goed dan in hun moedertaal, klinkt het. Daarnaast zouden Nederlandse studenten in het gedrang komen.

Ten goede

Van Engelshoven wil internationalisering aanmoedigen, omdat het de Nederlandse wetenschap, kenniseconomie en student ten goede zou komen. Studenten zouden zo om leren gaan met mensen van allerlei pluimage en kunnen zich later beter redden op de wereldwijde arbeidsmarkt, stelt ze.

De minister verruimt daarom de mogelijkheden voor Engelstalig onderwijs. Een universiteit of hogeschool kan daar nu formeel alleen voor kiezen als dat "noodzakelijk" is, al omzeilen de instellingen dat op grote schaal.

Voortaan mag een opleiding verengelsen als dat de kwaliteit ten goede komt en Nederlandse studenten niet in de knel komen.

Toezicht

Op die voorwaarden gaat de minister wel strenger toezien dan voorheen. Toezichthouders gaan controleren of het onderwijs inderdaad verbetert en of de gekozen voertaal daadwerkelijk aansluit bij de banen die afgestudeerden willen. De inspectie onderzoekt of de instelling haar taalkeuzes wel goed heeft onderbouwd.

Universiteiten en hogescholen moeten hun taalkeuzes ook beter op elkaar afstemmen, vindt Van Engelshoven. Een instelling zou een opleiding bijvoorbeeld niet moeten verengelsen als er al geen andere Nederlandstalige opleiding meer is.

Voorrang

De minister wil het hoger onderwijs verder meer mogelijkheden geven Nederlandse studenten voorrang te geven. Ze denkt erover instellingen het recht te geven verscheidenheid in de collegezaal te bewaken. Stromen er bijvoorbeeld alleen Chinezen in, dan is de diversiteit zoek en kan de instelling ingrijpen.

Ook zouden instellingen een studentenlimiet kunnen zetten op het Engelstalige spoor van een opleiding om alle ruimte te geven aan het Nederlandse spoor.

Extra geld

Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) profiteert het onderwijs nu te weinig van de komst van veel buitenlandse studenten.

"De minister vraagt van alles van de universiteiten en hogescholen als het gaat om internationalisering, maar investeert daar zelf nog geen rode cent in", zegt voorzitter Rhea van der Dong. "De minister gaat de komende jaren zelfs nog verder bezuinigen. Als ze internationalisering echt belangrijk vindt en goed wil doen, zal ze over de brug moeten komen met extra geld".

Half werk

"De minister heeft half werk geleverd", reageert voorzitter Tariq Sewbaransingh van de Landelijke Studentenvakbond (LSvb) op de maatregelen van Van Engelshoven. "Echte maatregelen durft ze niet te nemen."

De studentenbond wil dat een landelijke commissie gaat toetsen of de toegankelijk van het onderwijs in gevaar komt als een opleiding verengelst. "Het probleem is dat verengelsing voor een deel ook een verdienmodel is. Wij willen een actieve marktmeester die checkt of verengelsing om de juiste redenen gebeurd."

Positief

Hogescholen en universiteiten reageren positief op de plannen van de onderwijsminister. Beide benadrukken het belang van internationalisering voor het toekomstbeeld van studenten. "De arbeidsmarkt internationaliseert", laat de Vereniging van Universiteiten (VSNU) weten. "Het is mooi als studenten dit dan al hebben meekregen met de internationale oriëntatie en het volgen van colleges in het Engels.''

De Vereniging Hogescholen en VSNU maken zich wel zorgen om mogelijke extra regelgeving. "De regeldruk moet niet nog hoger worden'', aldus de VSNU.

Ben jij werkzaam op een hbo of mbo? Laat in de NUjij-reacties weten of jij graag internationalisering ziet op school.