GroenLinks en PvdA blijven bezorgd over de binnen de EU afgesproken bankenbuffers. Volgens de oppositiepartijen zijn de vereiste buffers te klein om een eventuele volgende crisis te weerstaan.

Dat bleek donderdag tijdens een Kamerdebat over de Europese afspraken voor de bankensector. 

In de plannen staat dat banken grotere buffers moeten aanhouden en er minimumeisen aan het eigen vermogen worden gesteld.

"Spaarders en belastingbetalers in heel Europa lopen door het akkoord minder financiële risico's", reageerde minister Wopke Hoekstra van Financiën al direct. Maar PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat Nederland akkoord is gegaan met een verslechtering.

Het kapitaal dat banken binnen de Europese Unie minimaal moeten aanhouden ten opzichte van hun totale balans, de zogenoemde 'leverage ratio', is vastgesteld op 3 procent. Er moet met andere woorden voor iedere uitgeleende euro ook 0,03 euro aan eigen vermogen worden aangehouden. 

Komen banken daaronder, dan volgen er maatregelen zoals bijvoorbeeld een verbod op het uitkeren van dividend. 

Stap terug

"Nederland had verder moeten doorzetten tot buffers richting de 5 of 6 procent", aldus Nijboer. Nijboer vindt de 3 procent een stap terug, Nederland kende onder het vorige kabinet namelijk een leverage ratio van 4 procent.

Dat weerspreekt Hoekstra. Grote banken moeten namelijk in de Europese plannen een hogere buffer aanhouden. "Eerder richting de 4 dan 5 procent. Daar boeren we dus op vooruit", zei Hoekstra.

Er is met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) bovendien afgesproken dat de Nederlandse banken met hun leverage ratio boven de 4 procent blijven.

Dat is alleen geen harde afspraak en is ook niet vastgelegd in een wet. Daarom betitelt ook GroenLinks-Kamerlid Bart Snel de gemaakte afspraken als "een stap terug".

Krachtenveld

Hoekstra geeft toe dat hij "geen spijkerharde garantie" kan geven voor hoe groot de buffers van Nederlandse banken in de toekomst zullen zijn. Tegelijkertijd waarschuwt de bewindsman dat je je niet moet blindstaren op de percentages. "Er zijn slechte banken met een hoge leverage ratio en andersom."

Hoekstra heeft daarbij ook te maken met het politieke krachtenveld binnen de EU. "In Europa is een andere appetite naar risico dan dat ik hier proef."

"De harde ondergrens van 3 procent heb ik echt voor de poorten van de hel moeten wegslepen. Niet alle landen waren daar blij mee."

Extra buffer

Hoekstra is met name te spreken over de afgesproken extra buffer van 8 procent van de balans. Die buffer is opeisbaar zodra een bank in ernstige problemen komt of zelfs om dreigt te vallen. Aandeelhouders draaien in dat geval op voor de kosten. Er is dan sprake van een zogenoemde bail-in.

Hoekstra: "Dit is een stap in de goede richting voor Nederland en voor de rest van Europa."