Het kabinet en de gezondheidszorg willen samen in het oerwoud van regels in de zorg snoeien. Ze hebben een actieplan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat de administratieve rompslomp voor zorgverleners ieder jaar moet verminderen.

Zo moeten zij meer tijd voor patiënten en meer plezier in hun werk krijgen, wat weer meer mensen kan overtuigen om voor een baan in de zorg te kiezen.

Artsen en verpleegkundigen besteden tot hun grote ergernis gemiddeld 40 procent van hun tijd aan administratie. Van ruim de helft daarvan zien ze het nut niet in. In het nieuwe actieplan staat niet per se het schrappen van zoveel mogelijk regels voorop, maar het verlichten van de druk die artsen en verpleegkundigen daardoor voelen.

Er is onder meer afgesproken dat ziekenhuizen stoppen zaken dubbel te registreren, dat huisartsen niet meer elk jaar hulpmiddelen voor chronische aandoeningen hoeven aan te vragen en zullen verzekeraars uniforme bepalingen voor declaraties gaan gebruiken in contracten met zorgaanbieders in de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg

Ook verdwijnt de gehate vijfminutenregistratie in de wijkverpleging, waardoor verpleegkundigen van iedere vijf minuten moesten opgeven waaraan ze die hebben besteed. Die maatregel laat meteen zien hoe taai het probleem is: het einde van de vijfminutenregel is al meermalen aangekondigd, maar bijvoorbeeld zorgverzekeraars blijken er toch aan gehecht.

Beheersing

De verstikkende regels komen niet alleen uit Den Haag, maar ook van de inspectie, van zorgverzekeraars en van zorginstellingen zelf. Verantwoordelijk ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis beloven in ieder geval dat zij zich zullen beheersen en alleen als het echt nodig is nog nieuwe regels opleggen.

De afgelopen maanden zette de zorg tijdens zogeheten schrapsessies op een rij welke regels wel gemist kunnen worden. Dat leverde tientallen voorbeelden op, waarvan er heel wat in het actieplan zijn terechtgekomen.

Ben jij zorgverlener? Deel in de NUjij-reacties hoeveel jij merkt van de hoge regeldruk.