Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de mogelijkheid onderzoekt om Schiphol op termijn te verplaatsen naar een locatie in de Noordzee.

Dat werd dinsdag duidelijk nadat D66 en 50Plus Van Nieuwenhuizen hiertoe hadden opgeroepen.

Schiphol zit tegen het plafond aan wat betreft het aantal jaarlijkse vluchten. Er is tussen de luchthaven, de overheid en andere betrokken partijen een maximum van 500.000 starts en landingen tot 2021 afgesproken. Dat aantal wordt waarschijnlijk dit jaar al gehaald.

Er zijn plannen om vluchten op termijn over te hevelen naar Lelystad Airport, maar de opening van dat vliegveld heeft al meerdere keren vertraging opgelopen vanwege problemen met aanvliegroutes en onjuiste informatie.

Daarom wil D66-Kamerlid Jan Paternotte de minister laten onderzoeken wat de economische en maatschappelijke kosten en baten van een vliegveld in de Noordzee ongeveer zijn en of zo'n operatie überhaupt technisch mogelijk is. De partij deed in september 2016 al een vergelijkbare oproep aan het kabinet.

Onderzoeken

Er zijn al eerder onderzoeken gedaan naar een verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee. De eerste dateren al van decennia geleden, maar in de tussentijd is er veel veranderd, zegt Paternotte. Hij wijst bijvoorbeeld op het vliegveld in Hongkong, dat mede door Nederlandse baggeraars in de zee is opgespoten, en op de techniek die is gebruikt bij het creëren van de kunstmatige palmeilanden voor de kust van Dubai.

De D66'er krijgt in zijn oproep nu steun van de Kamer en verlangt nog voor de zomerstop in juli een antwoord. In dat geval kan de informatie eventueel nog worden meegenomen in de Luchtvaartnota 2020-2040.

Begin dit jaar deden verschillende bewonersgroepen uit de omgeving van Schiphol eenzelfde oproep aan Van Nieuwenhuizen, maar de bewindsvrouw ondernam toen geen actie.

Sceptisch

Vorige week zei Van Nieuwenhuizen tijdens een debat over Schiphol sceptisch te zijn over het idee van een luchthaven in de zee. Er zijn ook genoeg reële obstakels, zoals de wind, de stijgende zeespiegel en het zout uit de zee dat het zicht van piloten belemmert.

Maar voor Paternotte zijn dat geen redenen om de mogelijkheden niet nader te onderzoeken. "Als één land het kan, dan is het Nederland."