Na alle discussie over zijn functioneren als voorzitter van de partij 50PLUS heeft Jan Zoetelief besloten zich niet meer kandidaat te stellen voor een herverkiezing. Hij heeft dat maandag in een brief aan het hoofdbestuur meegedeeld. 

Hij zegt geen strijd te willen om de ''poppetjes''.

Uit onvrede over zijn functioneren was onlangs vrijwel het voltallige partijbestuur opgestapt. Daarna voelde Zoetelief zich genoodzaakt eveneens zijn taken neer te leggen. Hij zag toen nog niet af van een nieuwe kandidatuur voor het voorzitterschap. De algemene ledenvergadering van de partij wil zaterdag een nieuw bestuur kiezen.

De fracties in de Eerste en Tweede Kamer hadden eerder al het vertrouwen in Zoetelief opgezegd. Zij zien voormalig VVD'er Geert Dales graag als voorzitter.

Kritisch

In zijn brief is Zoetelief zeer kritisch over de hele gang van zaken. ''Zo word je het ene moment onthaald als een goed democratisch bestuurder voor de toekomst, en het andere moment word je betiteld als demagoog en dictator.''

Hij was bijna een jaar voorzitter, als opvolger van Jan Nagel. Volgens Zoetelief vindt er in de partij geen debat plaats over de verschillen van mening, maar spitst de strijd zich vooral toe op de personen.

"Poppetjes in plaats van de inhoud. En dat op een wijze waar de honden geen brood van lusten.'' Omdat alle vijftigplussers in Nederland een ''goede, stabiele en krachtige politieke vertegenwoordiging verdienen'', wil hij dat doel niet in de weg staan. ''Nu er over mijn persoon discussie is ontstaan'', heeft hij besloten zijn kandidatuur in te trekken, schrijft hij.