Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) zegt mbo-opleidingen voor artiest of mediavormgever en enkele andere creatieve beroepen de wacht aan. De opleidingen moeten op de schop, omdat afgestudeerden heel moeilijk een baan vinden.

De minister denkt dat bijvoorbeeld onderdelen van de opleiding tot artiest prima deel kunnen uitmaken van andere opleidingen.

Ze wil voor het eind van het jaar van de mbo's en het bedrijfsleven waarmee zij samenwerken horen hoe dat zou kunnen gebeuren. Als de mbo-scholen de gewraakte opleidingen toch in stand willen houden, dan moet het aantal studenten drastisch omlaag.

De Tweede Kamer had Van Engelshoven gevraagd snel in te grijpen, zodat de nieuwe lichting studenten er niet onder lijdt. De minister denkt volgend voorjaar, dus op tijd voor de studenten die in 2019 aantreden, maatregelen te kunnen nemen.

Terugschroeven

Mbo-scholen die de afgelopen tien jaar meer studenten mediavormgeving en mode hebben aangenomen, moeten aantonen dat dat verstandig was. Anders moeten ze de studentenaantallen weer terugschroeven, stelt Van Engelshoven.

Scholen die geen bevredigend antwoord geven, riskeren hun vergunning voor de opleiding te verliezen of minder geld van het Rijk te krijgen.