Het kabinetsvoornemen om arbeidsbeperkten via een andere systematiek te belonen, wordt maar mondjesmaat door de vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verdedigd.

Dat blijkt donderdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de richtlijnen van een nieuwe wet die dat moet gaan regelen.

Binnen de politiek, maatschappelijke organisaties en de doelgroep zelf is veel weerstand. Alleen werkgevers laten publiekelijk weten tevreden te zijn met het voorgenomen kabinetsvoornemen.

Voorafgaand aan het debat overhandigde Wij staan op!, een organisatie van jongvolwassenen met een handicap, ruim 80.000 handtekeningen aan Kamerleden. Ze zijn tegen de plannen.

Van de vier coalitiepartijen spreekt D66 zich het meest uit tegen de plannen. "Maak een pas op de plaats door nu niet op volle kracht door te gaan, maar door eerst om ons heen te kijken en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat", zegt Kamerlid Rens Ramaekers. Hij hoopt zo meer draagvlak te krijgen.

Maar heel ver buiten de lijntjes wil de partij niet kleuren. Wat Ramaekers betreft houdt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) namelijk vast aan haar voornemen om loondispensatie voor werknemers met een beperking in te voeren.

Werkgevers betalen dan alleen de productieve uren, de gemeente betaalt een aanvullende uitkering tot het minimumloon. Nu betalen werkgevers het cao-loon en zij krijgen van de overheid subsidie tot het minimumloon.

Weerstand

De weerstand zit hem in onder meer het feit dat in de nieuwe situatie minder pensioen en minder WW-rechten worden opgebouwd.

Ook telt het spaargeld of inkomen van een eventuele partner mee (partnertoets). Dat leidt er in sommige gevallen toe dat arbeidsbeperkten onder het wettelijk minimumloon worden betaald, zonder compensatie.

Vorige week werd die situatie tijdens een hoorzitting in de Kamer door het College voor de Rechten van de Mens als discriminatie bestempeld.

Van Ark beloofde tijdens het debat dat ze naar de opbouw van het pensioen en de partnertoets gaat kijken.

Ondersteuning

De nieuwe maatregel is op termijn 500 miljoen euro goedkoper, maar het kabinet ziet het niet als bezuiniging. Het geld gaat namelijk naar ondersteuning voor arbeidsbeperkten en er komen twintigduizend extra beschutte werkplaatsen.

ChristenUnie-kamerlid Eppo Bruins wil een stevige vinger aan de pols houden bij de uitwerking van de plannen, om er zo voor te zorgen dat het geen bezuinigingsoperatie wordt. "Ik ga een dik pak huiswerk aan de staatssecretaris meegeven."

Maar gevraagd naar de risico's van onderbetaling, kwam Bruins niet verder dan dat zijn partij staat voor de handtekening onder het regeerakkoord waarin de maatregel is opgenomen. "Dat is de situatie waarin we zitten."

Steun

CDA-Kamerlid René Peters was duidelijker in zijn overtuiging dat loondispensatie de juiste weg is. Hij sprak wel de hoop uit dat het voor werknemers niet heel erg ingewikkeld wordt.

De VVD was het stelligst. Kamerlid Chantal Nijkerken-de Haan benadrukte dat de bedrijven voor de banen moeten zorgen. Werknemers klagen dat de huidige wetten te veel regeldruk met zich meebrengen.

"Ze zien door de bomen het bos niet meer, het vereenvoudigen van de regels is dus een goede stap. Het vinden van een baan begint bij het aanbod", aldus Nijkerken-de Haan.

Kerstkalkoen

De oppositiepartijen hebben nooit onder stoelen of banken geschoven dat de plannen van tafel moeten. Ook de openlijke twijfels van D66 worden weggewuifd, omdat de partij bij loondispensatie blijft.

"Is dit een dode mus?", vroeg SP'er Jasper van Dijk. "Arbeidsbeperkten worden voor de gek gehouden", vond PVV'er Léon de Jong. "De kerstkalkoen mag meepraten over hoe hij geslacht wordt", typeerde Linda Voortman van GroenLinks de geste van D66.

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk hoopt op de beloofde uitgestoken hand van het kabinet. "Doe dit niet", was zijn duidelijke boodschap.

De oppositie komt later in het debat met een eigen voorstel.