Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft woensdag in de Tweede Kamer haar excuses aangeboden voor de slachtoffers die de afgelopen tijd bij de krijgsmacht zijn gevallen.

Ze zei dat de afwikkeling van de schadeloosstelling aan de nabestaanden in een vergevorderd stadium is. Er vinden wel nog gesprekken met de landsadvocaat plaats.

Volgens de minister is dat gebruikelijk bij letselzaken. Bijleveld vertrouwt er echter op dat er geen juridische procedures nodig zijn om tot een goede afloop te komen. Zo nodig wil ze een bemiddelaar inzetten.

Veiligheid is een groot knelpunt bij Defensie. Zo vielen er doden bij een mortierongeluk tijdens een militaire missie in Mali en bij een trainingsongeval op een schietbaan in Ossendrecht.

In de Kamer bestaat scherpe kritiek op de "kille en berekenende" manier waarop Defensie met de nabestaanden zou zijn omgegaan. Bijleveld verklaarde zich bereid om ook persoonlijk met nabestaanden te gaan praten mochten die daaraan behoefte hebben.

Veiligheid

Naar aanleiding van de dodelijke ongelukken en andere misstanden, zoals het misbruik van militairen in de kazerne in Schaarsbergen, heeft Defensie maatregelen in gang gezet om de veiligheid van het personeel te verbeteren.

Het departement trekt 75 miljoen euro uit om de veiligheid van de medewerkers te verbeteren. Zo komt er een inspecteur-generaal voor de veiligheid. Ook ligt er een plan van aanpak voor onder meer aanscherping van gedragscodes.

De Kamer bleef betwijfelen of de maatregelen van het departement wel afdoende zijn. Diverse fracties kwamen met aanvullende voorstellen. CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot pleitte voor onafhankelijke toezicht op de naleving van het veiligheidsbeleid. Joël Voordewind van de ChristenUnie wil dat het tijdelijke meldpunt voor militairen die wangedrag willen melden, permanent wordt.