​Gedurende de kabinetsformatie zijn documenten opgesteld over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Eerder verklaarden premier Mark Rutte en de betrokken partijleiders het bestaan van dergelijke memo's niet te herinneren.

Het ministerie van Financiën heeft het bestaan van de stukken bevestigd aan Trouw. Het ministerie weigert de memo's openbaar te maken.

Twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam probeerden met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie op te vragen over de maatregel. Uit de afwijzing blijkt dat er op verzoek van de onderhandelende partijen documenten zijn opgesteld door ambtenaren van het ministerie van Financiën.

Trouw meldt dat de UVA-onderzoekers in beroep zijn gegaan tegen de afwijzing van hun informatieverzoek.

In het openbare informatiedossier over de formatie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn documenten met betrekking tot het afschaffen van de dividendbelasting niet te vinden.

De oppositiepartijen vroegen eerder naar memo's over dit thema. D66-leider Alexander Pechtold zei toen dat die in het openbare dossier zouden zitten als ze bestaan. Ook ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zei zich niets te herinneren van een memo.

GroenLinks-leider Jesse Klaver laat vrijdagochtend weten een nieuw debat te willen voeren met de premier. "Eerst beweerde de coalitie dat er niks bestond. We leven in een democratie en deze stukken horen openbaar te worden gemaakt".

Geste

Het afschaffen van de dividendbelasting riep veel vragen op bij de oppositie. Het plan kost de overheid per 2020 ieder jaar 1,4 miljard euro. Dividend is de winst van bedrijven die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Het is in de ogen van sommige oppositiepartijen vooral een geste aan buitenlandse aandeelhouders, want Nederlandse beleggers kunnen de belasting verrekenen met de fiscus. Ze missen ook de feitelijke onderbouwing waarom het goed zou zijn voor de werkgelegenheid, het argument dat de coalitie steeds aandraagt.

Premier Rutte verweerde zich in november fel tegen de vraag om alle beleidsstukken openbaar te maken. Dat deed hij in een debat waarin de oppositie tevergeefs vroeg om mogelijke memo's over de maatregelen openbaar te maken.

"Als alles openbaar wordt gemaakt, dan kun je het land niet besturen", aldus de premier. "Als we afwijken van de afspraken wat we wel en niet in het dossier doen, kunnen we geen kabinetsformatie meer doen."

Kapitaal

De oppositie wil graag weten hoe het kan dat het afschaffen van de dividendbelasting in het regeerakkoord terecht is gekomen. De maatregel stond immers niet in de verkiezingsprogramma's van de vier coalitiepartijen. Rutte heeft evenmin openheid gegeven over de gesprekken die hij voert met lobbyisten vanuit het bedrijfsleven.

De regering stelt dat voor de maatregel gekozen is zodat bedrijven makkelijker eigen kapitaal uit het buitenland kunnen aantrekken en zo weerbaarder worden voor vijandige overnames.

Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou
79
Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou