Het verkiezingsproces moet drastisch op de schop. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is het huidige proces niet langer uitvoerbaar.

VNG en NVVB hebben daarom de Verkiezingsagenda 2021 opgesteld. Deze wordt woensdag gepresenteerd op een congres van de NVVB. In de notitie staat een aantal voorstellen die ertoe moeten leiden dat het verkiezingsproces tijdens de volgende Tweede Kamerverkiezingen in 2021 beter verloopt.

Het huidige verkiezingsproces kan volgens de VNG op den duur namelijk aanleiding geven tot twijfel aan de betrouwbaarheid van de verkiezingsuitslag. Zo zijn de stembiljetten te groot, zorgt het handmatig tellen voor te veel fouten, omdat de biljetten niet handig zijn om mee te werken, en zijn stembureauleden te oud.

Om dit in de toekomst op te lossen wordt in de agenda onder meer gepleit voor de inzet van nieuwe technologieën. De gemeenten willen dat er een onderzoek komt, zodat er in de toekomst digitaal gestemd kan worden. Ook moet er gekeken worden of de blockchaintechnologie ingezet kan worden, bijvoorbeeld bij de overdracht van de uitslag van het stembureau naar het hoofdstembureau.

Stembiljet

Een ander voorstel is een aanpassing van het stembiljet. Door de grootte van het formulier zou volgens de Verkiezingsagenda 2021 het stemgeheim in het geding zijn. VNG en NVVB willen dat er een handzaam stembiljet wordt ingevoerd en dat de stembiljetten elektronisch telbaar worden gemaakt. Eerder deed de Kiesraad een soortgelijk voorstel.

In de notitie staat verder dat er gekeken moet worden naar de openingstijden van de stembureaus. Zo moeten stembureaus eerder sluiten en moet onderzocht worden of er in de toekomst ook op zaterdag gestemd kan worden. Ook de selectie van de stembureauleden moet onder de loep genomen worden.

Een woordvoerder van VNG laat weten dat de Verkiezingsagenda bestaat uit ideeën die de moeite waard zijn om te onderzoeken. De agenda is ook naar de Kiesraad en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gestuurd. VNG en NVVB hopen binnenkort de voorstellen te bespreken met alle betrokken partijen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!