Het kabinet zal pas na volgende week donderdag, wanneer de Kiesraad de officiële uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) heeft vastgesteld, bespreken hoe het moet omgaan met de stem tegen de nieuwe inlichtingenwet.

Dat zei vicepremier Kajsa Ollongren vrijdag na afloop van de ministerraad. Zij verving premier Mark Rutte die de Europese top in Brussel bijwoont.

Vrijdag werd bekend 49,5 procent van de kiezers ten de wet heeft gestemd. 46,5 procent stemde voor en 4 procent stemde blanco. Omdat de opkomst 51,6 procent was, is de kiesdrempel ruimschoots gehaald. 

Ollongren, die tevens minister van Binnenlandse Zaken is en verantwoordelijk is voor de Wiv, wilde niet vooruitlopen op wat het kabinet met de uitslag zal doen.

'Duidelijk signaal'

Zij verwees naar de wet die het raadgevend referendum mogelijk maakt waarin staat dat het kabinet bij een 'nee' moet heroverwegen. Ze voegde er wel aan toe dat de uitslag er niet een is waar het kabinet op had ingezet. "We hadden gehoopt voldoende mensen te overtuigen voor te stemmen", zei Ollongren. "Kiezer is volkomen duidelijk geweest. Het is nu aan politiek om dat te duiden."

Wat die duiding zal worden, wilde de vicepremier niet op vooruitlopen. Zoals bekend is het kabinet voorstander van de nieuwe inlichtingenwet. Bovendien zijn VVD, CDA en ChristenUnie tegen het raadgevend referendum. Ook D66 is sinds kort tegen. CDA-leider Sybrand Buma zei eerder al dat het kabinet een nee-stem hoe dan ook zal negeren.

Maatschappelijk debat

Dat er, net als bij het Oekraïne-referendum, een breed maatschappelijk debat over van de volksraadpleging op gang is gekomen, is iets wat Ollongren "op zich" toejuicht. 

Toch schaft zij het raadgevend referendum af, omdat het kabinet van mening is dat kiezers "teleurgesteld" kunnen raken als blijkt dat de uitslag van de stemming niet wordt overgenomen. Het kabinet is namelijk niet verplicht de uitslag over te nemen, omdat het raadgevend is.

Een oplossing zou een correctief bindend referendum zijn, maar Ollongren heeft vooralsnog geen plannen om dat mogelijk te maken.