De regering trekt vanaf 2018 jaarlijks 300 miljoen euro uit om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dit draagt bij aan de ambitie om de CO2-uitstoot in Nederland met 49 procent te verminderen in 2030. 

Het geld zal in 2018 vooral worden gebruikt om woonwijken in onder meer Groningen van het aardgas af te krijgen. Het streven is om vanaf 2021 elk jaar 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij te maken. Hiervoor is 90 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Daarnaast is het geld onder meer bedoeld voor aardwarmteprojecten en om de CO2-uitstoot in de landbouw en industrie te verlagen.

Om de uitstoot in de glas- en tuinbouw aan te pakken is er 30 miljoen vrijgemaakt. Voor de transportsector is 15 miljoen beschikbaar voor bussen en vrachtwagens op waterstof. In 2018 worden er ook zeven waterstof-tankstations gebouwd.