Oxfam Novib heeft van de Samenwerkende Hulp Organisaties-actie 'Help slachtoffers aardbeving Haïti' 15 miljoen euro ontvangen. Daarvan ging 8,3 miljoen euro naar de Britse tak van de hulporganisatie die onder vuur is komen te liggen nadat bekend werd dat Oxfam-medewerkers seksfeesten organiseerden in Haïti. Daarbij waren onder andere minderjarige prostituees aanwezig.

Dat schrijft minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) woensdag in een brief als antwoord op Kamervragen. De totale opbrengst van de Nederlandse hulpactie kwam uit op 111 miljoen euro. De bijdrage van de Nederlandse overheid bedroeg 41,7 miljoen euro

"Ja, er is Nederlands belastinggeld besteed bij de activiteiten van Oxfam Great Britain (GB) in Haïti", schrijft Kaag in de brief. Een externe accountant is destijds tot de conclusie gekomen dat er niet gefraudeerd werd met de hulpgelden.

De VVD wil dat het belastinggeld dat naar de Britse tak van Oxfam is gegaan wordt afgetrokken van de toekomstige subsidiegelden die de hulporganisatie in de toekomst zal ontvangen.

Terugvordering

Het geld terugvorderen van Oxfam wordt een lastige zaak, omdat er eerder geen fraude is geconstateerd. Het ministerie hanteert wel integriteitsregels waar subsidieontvangers zich aan moeten houden, maar die regels zijn breed geformuleerd waardoor het moeilijk is "om in het geval van vermeende of bewezen misstanden op dit terrein over te gaan tot terugvordering of het opleggen van andere, juridisch onderbouwde sancties", schrijft Kaag.

Zij geeft het ministerie opdracht om na het seksueel misbruik van Oxfam-medewerkers de regels aan te scherpen.

Informatie

Kaag herhaalt in de brief dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2012 door Oxfam op de hoogte is gesteld integriteitsschendingen. "Ik [heb] zelf binnen het ministerie opdracht gegeven om de beschikbare documenten en informatie over deze zaak te verzamelen", schrijft Kaag. "Doel is om na te gaan welke informatie het ministerie destijds heeft ontvangen van Oxfam Novib en wat het ministerie heeft gedaan met de ontvangen informatie."

Een externe partij zal zich met dat onderzoek bemoeien. De uitkomsten van dat rapport worden half maart verwacht. Aanstaande dinsdag debatteert de Tweede Kamer met minister Kaag over het misbruikschandaal.