Om de CO2-uitstoot in Nederland tussen nu en 2030 flink terug te dringen heeft het kabinet een aantal zwaargewichten uit de politiek en het bedrijfsleven aangetrokken. 

VVD'er en oud-minister Ed Nijpels neemt een coördinerende rol op zich. Bovendien zet onder anderen Diederik Samsom, voorheen fractievoorzitter van de PvdA, zijn schouders onder het nieuwe Klimaatakkoord.

In 2030 moet de uitstoot van C02 zijn gedaald met 49 procent ten opzichte van 1990. Om tot concrete doelen te komen worden er vijf zogenoemde sectortafels opgezet voor industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw.

Het vorige akkoord, dat dateert van 2013, was er nog vooral op gericht minder en duurzamere energie te gebruiken. Nu staat alles in het teken van de strijd tegen broeikasgassen en is er daardoor bijvoorbeeld ook voor de landbouw werk aan de winkel. Ook neemt het kabinet nu meer het voortouw dan vijf jaar geleden, toen het initiatief vooral bij werkgevers, werknemers en maatschappelijke organisaties lag. Nijpels zag toe op de uitvoering van dat akkoord.

Sectoren

Elk van de prominenten neemt een van de sectortafels op zich. Samsom neemt de leiding over de gebouwde omgeving, econoom en voormalig GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik over elektriciteit. Voor de overige sectortafels zijn zakenvrouwen Annemieke Nijhof (mobiliteit) en Manon Janssen (industrie) en oud-minister Pieter van Geel (landbouw) aangetrokken. Aan Nijpels de taak om als voorzitter van het Klimaatberaad de voortgang op de dossiers te bewaken.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wil zo veel mogelijk mensen betrekken bij de plannen. ''Alle partijen hebben elkaar nodig om deze grote opgave tot een succes te maken'', zegt hij.

Wiebes hoopt in de zomer de contouren te hebben geschetst, om vervolgens in de tweede helft van het jaar tot concrete plannen te komen. De uitvoering kan dan volgend jaar beginnen.