Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft donderdag zoals verwacht voor de afschaffing van het raadgevend referendum gestemd. Het amendement dat het mogelijk moet maken om een referendum over de intrekking van het raadgevend referendum te houden, heeft het niet gered.

Naast VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemde ook de SGP voor de afschaffing van de volksraadpleging. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop merkte daarbij op dat zijn partij grote bezwaren heeft dat het kabinet het niet mogelijk maakt de intrekking te onderwerpen aan de bestaande wetgeving.

De intrekkingswet moet nog door de Eerste Kamer.

Dinsdag in het Kamerdebat werd duidelijk dat de voltallige oppositie keerde tegen de manier waarop het kabinet de wet "met stoom en kokend water door het parlement drukt".

Oekraïne-referendum

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besloten in het regeerakkoord afscheid te nemen van het raadgevend referendum. De wet heeft sinds de introductie in 2015 eenmaal geleid tot een referendum: over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Een tweede referendum is onderweg; over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) en ook een referendum over de wet Hillen is nog mogelijk.

Desalniettemin concludeert het kabinet dat het referendum "niet heeft gebracht wat ervan verwacht werd". Een referendum over het referendum vinden de coalitiepartijen en het kabinet "niet logisch". Ook willen zij niet wachten op de uitkomsten van het onderzoek van de staatscommissie die op dit moment het parlementair stelsel tegen het licht houdt.

De oppositiepartijen die voor het referendum zijn, zien het raadgevend referendum als een democratisch middel voor de bevolking om de politiek te corrigeren en bij te sturen.