Het kabinet neemt afstand van de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer om de moord op honderdduizenden Armeniërs in 1915 te erkennen als genocide. In plaats daarvan blijft Nederland spreken van "de kwestie van de Armeense genocide"

Donderdag stemde een meerderheid van de Kamer voor de motie van de ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind die de Tweede Kamer oproept de "Armeense genocide" te erkennen.

Volgens waarnemend minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag draagt de motie niet bij aan een oplossing en verzoening tussen Armenië en Turkije.

Bovendien moet daar eerst consensus in de Verenigde Naties over bereikt worden, voordat het kabinet officieel kan spreken van genocide.

De motie is een aanscherping van de opvatting die de Kamer sinds 2004 hanteert. Destijds werd een motie aangenomen die de Nederlandse regering vroeg om met Turkije in gesprek te gaan over de Armeense genocide. Sindsdien geldt al officieus dat de Kamer de genocide erkent.

De nieuwe motie van Voordewind kan gezien worden als een aanscherping. Maar in de praktijk verandert er dus niet veel.

Herdenking

De Tweede Kamer riep het kabinet ook op om in april een lid van het kabinet naar de herdenking van de Armeense genocide in Armenië te sturen. Kaag zei dat voorstel in overweging te zullen nemen. Zij voegde daaraan toe dat met een eventuele aanwezigheid "het kabinet respect betoont voor alle slachtoffers en nabestaanden van alle moordpartijen op minderheden”.

In 1915, ten tijde van de Ottomaanse Rijk, werden honderdduizenden Armeniërs vermoord. De Turkse regering houdt vol dat er honderd jaar geleden weliswaar misdaden zijn gepleegd, maar dat van stelselmatige volkenmoord geen sprake was.

Turkije

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het besluit van de Tweede Kamer "ten scherpste" veroordeeld. Turkije noemt die beslissing ongefundeerd en zowel historisch als juridisch van generlei waarde. Het geeft Nederland bovendien een sneer omdat het volgens Turkije stond toe te kijken bij de etnische zuiveringen in Srebrenica.

Turkije waardeert het wel dat de Nederlandse regering blijft spreken van ''de kwestie van de Armeense genocide''. Het sturen van een kabinetslid naar de herdenking in Jerevan betekent dan ook geen erkenning.