Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil met nieuwe wetgeving de positie van het slachtoffer in het strafproces versterken. 

"Slachtoffers, zeker van gewelds- of zedenmisdrijven, willen gehoord worden bij de rechter én door de dader. Daarom voer ik voor daders een verschijningsplicht in", zegt hij in de Volkskrant.

Volgens Dekker hebben we heel lang te weinig oog gehad voor het slachtoffer. Het is hem een doorn in het oog dat een gedetineerde de mogelijkheid heeft 'op cel te blijven', op het moment dat een slachtoffer zijn spreekrecht gebruikt. "Dat vind ik gek. Daarom maak ik daar een einde aan", zegt hij.

De minister stuurt donderdag zijn Meerjarenagenda Slachtofferbeleid naar de Tweede Kamer. "Met de maatregelen die ik nu aankondig, verbeter ik hun positie", aldus Dekker tegen de krant.