De opening van Lelystad Airport wordt weer met een jaar uitgesteld. In de Flevopolder vertrekken daardoor niet eerder dan in 2020 lijnvluchten. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) moet blijven zoeken naar oplossingen waar ondernemers tot natuurliefhebbers mee kunnen leven.

"We kunnen niet aan ieders wensen tegemoet komen, maar wat er nu ligt is voor nu het maximaal haalbare resultaat", zegt Van Nieuwenhuizen woensdag op haar ministerie. Ze heeft dan net bekendgemaakt dat de opening van Lelystad Airport voor de tweede keer op rij met een jaar wordt uitgesteld.

Het probleem schetst de bewindsvrouw kort en duidelijk: "Mensen willen veilig en rustig wonen, maar mensen willen ook steeds meer vliegen."

Omdat er tot nu toe veel in het proces misging, van foute berekeningen in de geluidscijfers tot gebrekkige informatie voor omwonenden, hamert Van Nieuwenhuizen op zorgvuldigheid. Het is haar sleutelwoord tijdens de persconferentie en de daaropvolgende interviews voor de verzamelde pers.

Die zorgvuldigheid leidt ertoe dat bewoners nu meer betrokken worden bij het proces. Een bewonersdelegatie uit de regio wordt inmiddels regelmatig op het ministerie uitgenodigd om mee te denken. Zij vroegen zich af of er een extra evaluatiemoment kan komen.

Van Nieuwenhuizen: "Waarom kan dat eigenlijk niet?, vroegen we ons af op het ministerie. Het kan wel en we nemen het plan van de bewoners over. Dat is de weg voor de toekomst. We blijven monitoren en we blijven in gesprek."

Schiphol

De bewoners zijn niet de enige belanghebbenden. Van Nieuwenhuizen somt op: "Ik moet alle belangen goed afwegen. Banen van internationale bedrijven die we dankzij Schiphol hebben, Nederlanders die op vakantie willen, Lelystad en de economie van Flevoland, de bewoners en de natuurgebieden onder de aanvliegroutes."

Het oorspronkelijke idee achter Lelystad was en is nog steeds het afvangen van vakantievluchten van Schiphol. Zo krijgt de nationale luchthaven meer ruimte voor intercontinentale vluchten. Dat is weer goed voor de internationale positie van Nederland en daarmee de Nederlandse economie.

Die argumenten komen met name van Schiphol zelf en van home-carrier KLM. Voor Schiphol is tot 2020 een plafond afgesproken van 500.000 starts en landingen (vliegbewegingen), maar dat aantal wordt dit jaar al bereikt.

De 10.000 vliegbewegingen die Lelystad tot 2023 jaarlijks overneemt, en op de langere termijn zelfs 45.000, zijn dus meer dan welkom.

"Schiphol wil de opening liever gister dan vandaag”, weet ook Van Nieuwenhuizen. "Maar ik zei al eerder: ik laat me niet opjagen en ook niet afremmen."

Aan het plafond voor Schiphol verandert niets. Dat betekent dat de luchthaven alleen kan groeien als er ‘milieuwinst’ wordt gehaald met stillere en schonere vliegtuigen. Die winst mag vervolgens voor de helft worden gebruikt voor groei, de andere helft moet worden gebruikt voor vermindering van de overlast voor omwonenden.

Afstel?

Er zijn inmiddels maatschappelijke organisaties die roepen om uitstel. Ook vanuit de politiek klinkt die roep bij enkele oppositiepartijen, maar daar wil Van Nieuwenhuizen niets van weten. De afspraak dat Lelystad op termijn Schiphol ontlast, staat duidelijk in het regeerakkoord.

Alleen, en dat kan Van Nieuwenhuizen woensdag niet vaak genoeg benadrukken, zorgvuldigheid bepaalt het tempo en niet andersom.

"Met maximale druk is opening in 2019 nog mogelijk, maar ik vind dat niet verantwoord. Dat ga ik dat niet doen."