Het kabinet schrapt een wetsvoorstel dat gemeenten ruimte moet geven om te experimenteren met bestuurlijke en democratische vernieuwing. De wet zou niets toevoegen en wel leiden tot meer bureaucratie, aldus de Raad van State.

De experimentenwet zou een gemeente de ruimte geven om wetten en regels tijdelijk buiten werking te stellen of alternatieve regels uit te proberen. Daardoor zouden lokale bestuurders beter kunnen inspelen op wensen van bewoners.

Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken werkte het wetsvoorstel in de praktijk niet.

Er is een duidelijke behoefte bij gemeenten aan bestuurlijke en democratische vernieuwing. Het ministerie wil daarbij helpen en gaat bijvoorbeeld kijken naar mogelijke aanpassingen in de Gemeentewet, om lokale besturen meer ruimte voor innovatie te geven.