Staatssecretaris Menno Snel van Financiën gaat een deel van de afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met verschillende grote bedrijven opnieuw beoordelen. Volgens Snel zijn in zeker 78 gevallen fouten gemaakt en zullen sommige afspraken wellicht worden herzien.

Hij stuurt hierover maandag een brief naar de Tweede Kamer, schrijft Trouw.

In 63 van de 78 gevallen waarin fouten zijn gemaakt, blijkt het te gaan om lokale belastinginspecteurs. Die hadden hun afspraken voor moeten leggen aan een speciaal team dat de afspraken toetst.

In de krant licht Snel zijn besluit toe. "We zien dat er minder fouten worden gemaakt bij afspraken die via het centrale rulingsysteem lopen", aldus de staatssecretaris.

"Dus ik denk dat het verstandiger is om alle afspraken met een internationaal karakter door dat team te laten behandelen. Het is goed dat externe experts meekijken met de manier waarop rulings worden beoordeeld."

Controleteam

Trouw onthulde in november al dat van de ruim vierduizend afspraken met bedrijven die de Belastingdienst onderzocht, er zeker achthonderd niet waren voorgelegd aan het speciale controleteam.

Dit bleek uit de Paradise Papers, een verzameling van ruim dertien miljoen gelekte documenten over belastingafspraken over de hele wereld.

Proctor & Gamble

In Nederland werkte dagblad Trouw mee aan het onderzoek dat wordt gedaan door hetzelfde team dat eerder de 'Panama Papers' naar buiten bracht.

De Belastingdienst kwam onder vuur te liggen vanwege een afspraak met de multinational Procter & Gamble (P&G). Een inspecteur handelde daar in zijn eentje, wat niet had gemogen. Het bedrijf bespaarde door de deal 169 miljoen dollar aan belastingen in Nederland.