Voor de wederopbouw van de Franse Caribische gebiedsdelen Saint-Martin en Guadeloupe wil de Europese Commissie 49 miljoen euro vrijmaken uit het Solidariteitsfonds. 

Dat is inclusief het voorschot van 5 miljoen dat in december werd overgemaakt om schade die orkaan Irma in september aanrichtte te herstellen.

Sint-Maarten, het Nederlandse deel van het getroffen eiland, heeft een andere staatkundige status en komt daarom niet in aanmerking voor een bijdrage uit dit fonds. Brussel heeft gezegd dat beide gebieden gelijke steun verdienen en zoekt in andere potjes naar geld voor Sint-Maarten. Nederland heeft 550 miljoen euro gereserveerd voor de wederopbouw.

De Europese Commissie stelt verder voor, Portugal met ruim 50 miljoen euro uit het Solidariteitsfonds te steunen als tegemoetkoming voor de schade die bosbranden daar vorig jaar veroorzaakten. Spanje kan rekenen op 3,2 miljoen als compensatie voor bosbranden. Voor herstel van de schade die de aardbeving op het Griekse eiland Lesbos vorig jaar aanrichtte wordt 1,3 miljoen vrijgemaakt.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten de bedragen nog goedkeuren.