Europese Ombudsman Emily O'Reilly concludeert in een rapport dat de manier waarop Europese wetten tot stand komen zo ondoorzichtig is, dat het neerkomt op wanbestuur.

Vooral het gebrek aan inzicht in de positie van lidstaten bij onderhandelingen over wetgeving ondermijnt het recht van burgers op controle, schrijft de ombudsman in haar rapport.

De wijdverbreide praktijk om documenten als vertrouwelijk aan te merken draagt daartoe bij.

Volgens O'Reilly zou deze werkwijze ervoor zorgen dat lidstaten niet de transparantie geven die van hen wordt verwacht. "Zo riskeren zij burgers van zich te vervreemden en negatieve sentimenten te voeden''. Bovendien blijft de cultuur om "Brussel" overal de schuld van te geven erdoor in stand.

De ombudsman wil dat de standpunten bij onderhandelingen in ambassadeursbijeenkomsten en de meer dan honderdvijftig EU-werkgroepen openbaar worden voor het publiek. Ook moet de geheimhouding van onderliggende documenten worden herzien.

Volgens O'Reilly zou meer openheid een belangrijk signaal geven in aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019. Zij verwacht voor 9 mei een antwoord van de Europese Raad.