Penningmeester, mede-oprichter en bestuurslid van Forum voor Democratie (FvD) Henk Otten, trekt zich niets aan van de kritiek die hij de afgelopen dagen te verduren kreeg. De partij zou volgens verschillende leden ondemocratisch zijn.

"Waar gehakt wordt vallen spaanders", zegt Otten in een gesprek met NU.nl.

"Het gaat om tien tot twintig leden die ontevreden zijn. Meer niet. We krijgen in deze week juist heel veel steunbetuigingen."

FvD kende een rumoerige week waarin twee leden werden geroyeerd en een aantal anderen per brief en via de media hun ongenoegen uitten over het gebrek aan zeggenschap binnen de partij.

Een pijnlijk verwijt, omdat democratische vernieuwing juist een speerpunt is van partijleider Thierry Baudet.

Maar Otten is vastberaden om de ingeslagen koers te volgen. "Wij hebben gezien hoe het bij andere nieuwe partijen is gegaan. Die zijn ongecontroleerd gegroeid. Waarom zou je falen als je van tevoren weet hoe je dat kunt voorkomen?"

Speedboot

Daarom moet het partijbestuur, waar hij met Baudet en Rob Rooken in zit, blijven zoals het is. De roep om uitbreiding naar zeven leden is nu niet aan de orde.

"We willen geen structuur met verschillende lagen waarin allemaal partijbonzen zitten. Dat is oude politiek. Onze organisatie moet flexibel en vloeibaar blijven. We zijn een speedboot, het is heel makkelijk om een logge olietanker te worden. Daar willen we voor waken", aldus Otten.

Daarmee sluit hij zeker niet uit dat er ooit nog wordt gesleuteld aan de partijstructuur. Er valt te denken aan een grotere rol voor de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de partij. Met de huidige statuten is het schier onmogelijk het bestuur ter verantwoording te roepen.

Volgens de regels moet in zo'n geval twee derde van de leden aanwezig zijn en eenzelfde meerderheid moet het met elkaar eens zijn. In de praktijk is dat zo goed als onmogelijk.

Gecontroleerd

Maar dat is voorlopig niet aan de orde. In ieder geval niet voor de verkiezingen voor de provinciale staten in 2019, waarmee ook de Eerste Kamer wordt gekozen.

"Gecontroleerd groeien", zegt Otten meerdere keren tijdens het gesprek. Daarmee wil hij de zo gevreesde LPF-achtige toestanden zien te voorkomen. De partij van Pim Fortuyn won fors bij de verkiezingen in 2002 en kwam in het kabinet, maar strandde door interne vetes die publiekelijk werden uitgevochten. "We groeien liever te langzaam dan te snel."

Otten kreeg persoonlijk ook kritiek te verduren. In een brief van partijleden Arthur Legger, Freek-Jan Berkhout en Gert Reedijk (allen oud-Tweede Kamerkandidaten) klinkt de roep om zijn aftreden. Ook Kees Eldering, partijsponsor en eveneens oud-kandidaat Kamerlid, kon niet met de penningmeester door één deur.

Op hol

"Waar gehakt wordt vallen spaanders", zegt Otten daarover. Hij moest mensen teleurstellen, de kritiek die is losgebarsten is daar volgens hem een gevolg van. "Arthur Legger wilde op de lijst in Amsterdam, maar de selectiecommissie en het partijbestuur besloten uiteindelijk anders."

Robert De Haze Winkelman werd deze week samen met zijn echtgenoot Betty Jo Wevers geroyeerd. Beiden zijn in het verleden lid geweest van de VVD. Ze zouden de macht binnen de partij over willen nemen. Volgens Winkelman en Wevers zelf vroegen zij om meer interne democratie.

"De Haze Winkelman wilde de partij net zoals de VVD inrichten, daar hebben we nee op gezegd. Dat was voor hem moeilijk te verkroppen. Vervolgens heeft hij anderen zitten opjutten", zegt Otten.

Otten is ook verbaasd over de kritiek. Tijdens de partijbijeenkomst vorig jaar november in de Rai in Amsterdam heeft hij geen enkel voorstel gehoord of ontvangen.

Volgens de FvD-bestuurder is er van een crisissfeer binnen de partij geen sprake. "We zagen dit aankomen en willen het daarom voorkomen. Nu slaan een aantal leden op hol. Dat hoort er dan bij."