De gevolgen van de regeling van zomer- en wintertijd moeten grondig worden onderzocht. Een meerderheid in het Europees Parlement roept de Europese Commissie hiertoe op. Een resolutie om helemaal te stoppen met het halfjaarlijkse klok verzetten haalde het niet.

Het was voor het eerst dat het parlement plenair over het onderwerp stemde. De EU-verordening was ooit ingevoerd om energie te besparen. Maar dat blijkt nauwelijks het geval. Op de langere termijn zou er gezondheidsschade optreden vanwege de verstoring van het bioritme.

''Dit is een klein stapje op de lange weg om het klok verzetten in de EU te stoppen", zei EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA).

"We blijven ervoor strijden. Ik weet zeker dat actiegroepen, regeringen en Europarlementsleden aan de weg blijven timmeren om afschaffing te bereiken. Het is in het belang van zoveel gezinnen en kinderen die nodeloos last hebben van deze verplichting”, vervolgde ze.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) vindt het jammer dat er weer "verder gestudeerd moet worden" over het verzetten van de klok. "De effecten zijn bekend. Stoppen met die klokwisseling."

"Veel mensen en dieren zijn enkele uren, dagen of zelfs weken van slag van die klokwisselingen", gaat hij verder. "Bovendien zijn er tegenstrijdige berichten over de vraag welke milieuvoordelen de maatregel heeft."