De kritiek van partijleden op het bestuur en partijstructuur van Forum voor Democratie (FvD) groeit. Drie leden die vorig jaar nog op de FvD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen stonden, sturen een brief waarin zij onder meer vragen om het vertrek van penningmeester Henk Otten, meer interne democratie en uitbreiding van het bestuur.

NRC Handelsblad heeft de brief van Arthur Legger, Freek-Jan Berkhout en Gert Reedijk dinsdag gepubliceerd. In navolging van de geroyeerde FvD-leden Robert de Haze Winkelman en Betty Jo Wevers, voegen meer leden van de partij van Thierry Baudet zich bij de oproep tot meer interne democratie. 

Volgens het drietal neemt de onrust onder leden binnen de partij toe. De drie dringen aan op een "andere interne structuur". "Gecontroleerde groei is cruciaal, maar een opgelegd keurslijf creëert een angstcultuur waardoor de beste mensen zich afwenden", schrijven zij in de brief.

Het trio schrijft er alles aan te hebben gedaan het ongenoegen intern te houden, maar dat het recente royement van De Haze Winkelman en Wevers hun ertoe heeft aangezet naar buiten te treden. De twee werden uit de partij gezet omdat zij volgens een FvD-verklaring de macht wilden overnemen.

'Politbureau'

De Haze Winkelman had een andere lezing en haalde fel uit naar de partijleiding. "Wie pleit voor opener verhoudingen en een interne partijdemocratie wordt door het politbureau van #FVD geroyeerd, die tracht namelijk de partij te kapen want hun alleenheerschappij moet overeind blijven. Dit muisje gaat een staartje krijgen, veel meer leden willen democratie".

En: "Het is een bloody shame dat een partij die zegt de democratie te willen herstellen in eigen partij een schrikbewind voert en dat ieder lid die iets wil bijsturen meteen als vijand van de partij wordt neergezet". 

De drie brievenschrijvers zeggen met “pijn” tot actie te zijn overgegaan en ze staan nog steeds achter de partij en Baudet, maar het is in hun ogen noodzakelijk om van FvD een open en democratisch gestructureerde partij te maken.