Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) durft niet in te schatten hoe lang de ingreep op Sint Eustatius gaat duren. Hij heeft een wetsvoorstel ingediend om in te kunnen grijpen op het eiland.

Knops laat weten dat de ingreep op Sint Eustatius "zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk'' zal duren. Hoe lang precies ligt volgens hem aan hoe snel vooruitgang kan worden geboekt. 

Door het voorstel wordt het mogelijk om de eilandsraad te ontbinden en de gedeputeerden en waarnemend gezaghebbers van hun functie te ontheffen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een Kamermeerderheid steunt het ingrijpen door de staatssecretaris.

De actie volgt op een rapport van de 'commissie van wijzen', die een "grove taakverwaarlozing" heeft geconstateerd op Sint Eustatius. Dat zou ten koste gaan van burgers en bedrijven op het eiland.

Infrastructuur

De staatssecretaris wil zo snel mogelijk maatregelen nemen. Hij noemt verbetering van infrastructuur en welzijn "zodat inwoners in ieder geval het gevoel krijgen dat ze eerlijk behandeld worden'' en het op orde brengen van het financieel beheer en het bestuur.

Knops benadrukt dat het gaat om een "forse ingreep'' die volgens hem "wel noodzakelijk'' is. Bestuurders houden zich niet aan de wet. Knops wijst erop dat sociale zaken en infrastructuur zo slecht zijn geregeld, dat er armoede heerst en er geen wegen worden aangelegd.

Alexander Pechtold, voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, liet via Twiter weten dat het "helaas onvermijdelijk" is.

Sint Eustatius

Op Sint Eustatius is met verbazing en boosheid gereageerd. Volgens gedeputeerde Derrick Simmons maakt Nederland zich schuldig aan 'bullying', pesten.

Simmons en andere leden van de eilandsraad voelen zich overvallen door de beslissing vanuit Nederland, die volgens hen zonder overleg zou zijn genomen. 

Volgens hen maakt Nederland zich schuldig aan de schending van internationale regels. Daarvoor willen ze naar de Verenigde Naties stappen.