De Raad van State kan geen uitspraak doen in de zaak over de intrekking van het raadgevend referendum. Een groep voorvechters van het referendum was naar de hoogste bestuursrechter gestapt, maar dat was volgens de Raad van State te vroeg.

De voorstanders vinden in tegenstelling tot het kabinet dat er wél een referendum kan worden gehouden over de afschaffing van het raadgevend referendum.

De zitting was donderdag en ging over een technische kwestie. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft namelijk geen zogeheten referendabiliteitsbesluit genomen, waarin de minister normaal gesproken besluit of een referendum over een wet mogelijk is. Ze is er daarbij van uitgegaan dat de Wet raadgevend referendum straks met terugwerkende kracht zal zijn ingetrokken.

De voorstanders van het referendum over het referendum waren het daar niet mee eens.